Profesionální pomoc při pojistných událostech

Úrazové pojištění od pojišťovny AXA je finanční produkt, který je navržen tak, že funguje jako ochranná síť. Vám i vašim blízkým zajišťuje finanční podporu v době, kdy se potýkáte s důsledky náhlého úrazu, ať už jde o takovou situaci jako je zlomenina končetiny či vážnější případ trvalé invalidity. Hlavní funkcí je zajistit, aby ani vy, ani vaše rodina nepocítili finanční tíhu spojenou s takovou nepředvídanou událostí.

V okamžiku, kdy se ocitnete v situaci, která vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo rehabilitaci, a nemůžete kvůli tomu pracovat, úrazové pojištění poskytuje kompenzaci ve formě pojistného plnění. Tato ochrana je neocenitelná v momentech, kdy nešťastná náhoda způsobí výrazný dopad na každodenní život, zdraví či finanční situaci pojistníka. Pojištění je flexibilní a umožňuje klientům zvolit si rozsah krytí, který nejlépe odpovídá jejich individuálním potřebám a životním okolnostem.

Výhody úrazového pojištění od AXA pojišťovny

 • Jednorázové výplaty: V případě, že klient utrpí úraz vedoucí k trvalým následkům, je mu vyplacena jednorázová částka. Výše této částky se odvíjí od stupně trvalé invalidity, což je určeno podle přesných tabulek stanovených pojistnými podmínkami.
 • Denní odškodné: Pokud úraz vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo rehabilitaci a klient je nucen zůstat doma či v nemocnici, denní odškodné pomáhá pokrýt finanční ztrátu způsobenou dočasnou pracovní neschopností.
 • Pojistné pro případ smrti: V nejtragičtějším scénáři úrazového pojištění – smrti pojistníka – je rodině nebo jiným příjemcům vyplacena dohodnutá pojistná částka, která má zmírnit finanční dopady ztráty blízké osoby.
 • Pokrytí speciálních úrazů: Některé varianty pojištění nabízejí rozšířené pokrytí, které se vztahuje na specifické typy úrazů, často zahrnující různé sportovní nebo rekreační aktivity.
 • Asistenční služby: AXA nabízí doprovodné služby, jako jsou asistenční a záchranné akce, právní asistence nebo psychologická podpora, které pomáhají klientům zvládnout situaci po úrazu.
 • Přizpůsobivost: Úrazové pojištění od AXA je přizpůsobitelné a klienti si mohou vybrat výši pojistné částky, franšízy, rozsah pokrytí a další volitelné prvky, aby lépe vyhovovaly jejich potřebám a životnímu stylu.
 • Servis a podpora: AXA poskytuje vysoký standard služeb, zahrnující nonstop infolinku pro nahlášení pojistných událostí, online správu pojistných smluv a podporu ze strany zkušených pojišťovacích poradců.

Dostupná připojištění

 • Denní odškodné za hospitalizaci
 • Pojistné plnění pro zvláštní úrazy nebo větší finanční kompenzace za závažné úrazy.

Jak si sjednat úrazové pojištění od AXA pojišťovny

 • Na pobočce pojišťovny AXA:
  • Osobní návštěva pobočky je tradiční způsob, jak uzavřít úrazové pojištění.
  • Na pobočce vás obvykle přivítá pracovník pojišťovny, který vám pomůže s vyplněním všech potřebných formulářů a odpoví na jakékoli otázky týkající se pojištění.
  • Můžete tak získat detailní informace o různých možnostech pojištění a případně si přímo na místě přizpůsobit pojištění vašim specifickým potřebám.
 • Online prostřednictvím webových stránek AXA:
  • Uzavření úrazového pojištění online je rychlé a pohodlné. Navštívíte webové stránky AXA a vyplníte pojišťovací formulář.
  • Tento proces obvykle zahrnuje výběr druhu pojištění, určení výše pojistné částky a dalších specifikací vaší pojistky.
  • Po vyplnění všech relevantních údajů a výběru specifických podmínek pojištění můžete pojištění obvykle zaplatit přímo prostřednictvím internetového bankovnictví nebo platební kartou.