IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu)

IBAN (International Bank Account Number) představuje standardizovaný formát čísla účtu, který byl zaveden s cílem usnadnit a zrychlit mezinárodní platby.

Telefonující kreslená postava, která má za sebou logo ve tvaru F.

Převést číslo účtu na IBAN

IBAN

SWIFT (BIC) kód

Převést IBAN na číslo účtu

Číslo účtu

SWIFT (BIC) kód

IBAN

Hlavním účelem IBANu je eliminovat chyby při transakcích mezi různými bankami a zeměmi, což přináší větší efektivitu a bezpečnost finančních operací. IBAN umožňuje automatickou validaci čísla účtu, díky čemuž se podstatně snižuje pravděpodobnost chyb při zadávání údajů, což je v mezinárodním bankovnictví klíčové pro hladký průběh transakcí.

Struktura IBAN se skládá z až 34 alfanumerických znaků, které obsahují zeměpisný kód země účtu, kontrolní číslice, kód banky a číslo účtu samotného. V České republice má IBAN pevnou délku 24 znaků. Začíná dvěma písmeny, která reprezentují kód země (pro ČR je to „CZ“), následují dvě kontrolní čísla, čtyřmístný kód banky a číslo účtu doplněné tak, aby celkový počet znaků dosáhl požadované délky.

Příklad:
struktura českého IBAN může vypadat takto: CZ69 3030 0000 0003 5894 5120
CZ – je kód země,
69 – kontrolní číslo
3030 – kód banky
0000000358945120 – číslo účtu, doplněné nulami do délky 24 znaků

Ve srovnání s jinými zeměmi se může struktura IBAN lišit jak délkou, tak složením. Například ve Velké Británii má IBAN typicky 22 znaků a začíná kódem země „GB“, následovaným kontrolními čísly, kódem banky, kódem pobočky a číslem účtu. Tato variabilita je důvodem, proč je systém IBAN tak efektivní pro mezinárodní platby, neboť umožňuje akomodovat různé národní standardy a formáty bankovních účtů.

Iban nástroj podporující globalizaci finančního sektoru a umožňující jednodušší, rychlejší a bezpečnější mezinárodní platby. Ať už posíláte peníze přátelům nebo rodině v zahraničí, nebo provádíte obchodní transakce s mezinárodními partnery, IBAN je klíčovým prvkem, který zajišťuje, že vaše peníze dorazí tam, kam mají. Jak vidíte, tento systém není jen další složitou zkratkou v bankovnictví, ale skutečným mostem spojujícím finanční světy různých zemí.

IBAN není BBAN

Na rozdíl od IBAN, který zahrnuje specifické kódy pro mezinárodní identifikaci a je nezbytný pro přeshraniční platby, tak BBAN, základní číslo bankovního účtu, slouží jako interní identifikátor používaný v rámci jednotlivých zemí pro identifikaci účtů bez nutnosti mezinárodního formátu a nemůže být samostatně použít pro mezinárodní platby.

BBANIBAN – tištěná formaIBAN – elektronická forma
358945120/3030CZ6930300000000358945120CZ69 3030 0000 0003 5894 5120