Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Jedná se o fond, který slouží k úhradě specifických škod, která nemůže platit žádná pojišťovna. Většinou se jedná o nepojištěná vozidla (bez povinného ručení) a případně tedy vyplácí i škody způsobené nezjištěným pachatelem či nezjištěným vozidlem s újmou na zdraví. Do fondu přispívá každá pojišťovna na území České republiky a celková výše příspěvku se vždy odvíjí od toho, jaký mají celkový počet pojištěných vozidel v jednotlivých kategoriích.