Muž držící pracovní helmu, před kterým jsou ikony různých služeb.

Katastr nemovitostí by měl v příštím roce začít ještě více využívat digitální prostor. Online by tak mělo být k dispozici více údajů, které neobsahují citlivá osobní data. A to i prostřednictvím portálových služeb.

Zároveň by mělo být dražší poskytování informací o konkrétních majitelích nemovitostí, aby se tak regulovaly počty žádostí, které ohrožují princip ochrany soukromí.

Nová změna vyhlášky

Uvedené změny se týkají nové vyhlášky ke katastrálnímu zákonu, jejíž návrh byl minulý týden odeslán Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním do meziresortního připomínkového řízení. Podle této vyhlášky by měla být nová pravidla platná od července příštího roku.

Úřad zdůvodňuje svůj návrh na novou vyhlášku tím, že reaguje na trend digitalizace spojené s poskytováním údajů z katastru, stejně jako na narůstající podíl uživatelů, kteří preferují elektronický přístup k údajům.

Nastává tak potřeba přizpůsobit některé parametry stávající vyhlášky a zároveň vytvořit nové možnosti pro elektronické poskytování údajů.

Změna cen za poskytnutí informací

Mezi hlavní cíle nové normy patří náprava nedostatků, které se v praxi objevily. Zejména pak úprava poplatků za elektronické poskytování údajů z katastru tak, aby žadatelé byli motivováni k online přístupu.

Nyní se v některých případech finančně vyplatí získat údaje v papírové formě na přepážce úřadu, což by měla nová vyhláška změnit.

Nová vyhláška má také sjednotit poplatky za stejné výpisy z katastru v různých elektronických formátech. V současné době se platí podle počtu stránek a některé formáty jsou dražší, i když obsahují stejná data.

Katastrální úřad zdůrazňuje, že se jedná o výstupy s totožným obsahem a rozsahem, liší se pouze způsobem zpracování dat.To by nemělo být zvýhodňováno nebo diskriminováno podle formátu, který si zákazník vybere.

Za citlivé informace si připlatíte

Důležitou změnou je zvýšení poplatků za elektronické výstupy, které obsahují informace o vlastnictví osob nebo za elektronické poskytnutí listiny ze sbírky listin, což jsou citlivé typy údajů. Navrhovatelé vysvětlují, že vyšší poplatky za tyto typy údajů pomohou lépe chránit soukromí a plnit regulační funkci.

Další zdražení se bude týkat výpisů, které poskytnou více citlivých informací najednou. Například výpisu majetku konkrétní osoby, který umožní přístup k soupisu vlastnických listů a konkrétním nemovitostem v majetku daného člověka.

V současnosti lze podobný výpis získat pouze v papírové podobě. S novelou bude možné takový výpis získat také elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu.

Nový systém totiž umožní sdílení dat z katastru nemovitostí přes webové portály, avšak pouze pro informace, které neobsahují citlivé osobní údaje.

Neutrální dopad na státní rozpočet

Navrhované změny výše úplat za poskytované údaje katastru byly stanoveny tak, aby jejich celkový dopad na státní rozpočet byl neutrální. Katastrální úřad totiž počítá tím, že levnější služby budou kompenzovány tím, že zájem o ně poroste. Nová podoba fungování katastru tak podle něj bude mít pozitivní vliv na celkové podnikatelské prostředí v Česku.