Dotaz:

Dobrý den, je pravda, že pokud mám jakýkoliv příjem z akcií (dividend) tak je v Česku musím danit?

Odpověď

Dobrý den,

ano, v České republice jsou dividendy považovány za příjem z kapitálového majetku a podléhají zdanění. Daň z příjmů fyzických osob z dividend a jiných příjmů z kapitálového majetku je upravena v zákoně o daních z příjmů. Podle tohoto zákona jsou dividendy obvykle zdaněny sazbou 15 %.

Existují však určité výjimky a specifika, které závisí na tom, zda jste obdrželi dividendy od společnosti se sídlem v České republice nebo od zahraniční společnosti. V případě dividend získaných od zahraničních společností může být situace složitější kvůli mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika uzavřela s mnoha zeměmi. Tyto smlouvy mohou snížit sazbu daně, kterou musíte zaplatit, nebo upravit způsob zdanění. Pokud jste rezidentem České republiky, jste povinni deklarovat a zdanit svůj celosvětový příjem, což zahrnuje i příjmy z dividend, a to i v případě, že tyto příjmy byly zdaněny v jiné zemi. V takovém případě můžete mít nárok na úlevu na dani nebo na odpočet daně zaplacené v zahraničí, aby se předešlo dvojímu zdanění.

Nejnovější dotazy

Dobrý den, prozradí mi banka jméno majitele účtu, na který jsem omylem poslal peníze?

Dobrý den, komerční banky v České republice obvykle nezveřejňují jména majitelů bankovních účtů třetím stranám…

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je nutné refinancovat celý úvěr nebo je možné…

Dobrý den, pokud by mělo dojít k vyvázání jednoho ze spoludlužníků z hypotéky, bude to…

Dobrý den, dosáhnu na 90% hypotéku, když je mi 42 let?

Dobrý den, bohužel, pokud jste starší 36 let, banka vám nepůjčí 90% hodnoty LTV. Dosáhnete…