Technický nákres budovy, na které leží hromada cihliček

Vládní poslanci i opozice schválili novelu stavebního zákona. Nahradí tak zákon z roku 2021, prosazený tehdejší ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Jeho cílem je zajistit rychlé, jednoduché a transparentní stavební řízení.

Nově má být proto stavební řízení prováděno pod zásadou jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.

Povolení pro rodinné domy do 30 dní

Stavební řízení se již nebudou zbytečně protahovat, protože stavební úřady budou muset rozhodovat v pevně stanovených lhůtách.

Doba vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu byla zkrácena na pouhých 30 dní,zatímco u složitějších staveb, jako jsou elektrárny a dálnice, se tato doba prodloužila na maximálně 120 dní.

Centrální úřad nakonec nebude

Novela zachovává stavební úřady ve městech a obcích, protože místní úředníci mají hlubší povědomí o podmínkách na daném území. Navíc jsou obeznámeni se všemi souvislostmi a specifiky.

Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů tak nakonec nevznikne.

Snadnější cesta k obnovitelným zdrojům

Novela stavebního zákona, kterou schválila Sněmovna s podporou všech politických stran, usnadní stavební řízení a bude mít pozitivní dopad na boj proti klimatickým změnám. Bude totiž výrazně jednodušší pořídit si solární panely nebo novou elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie.

Zelená infrastruktura, jako jsou parky, veřejné zahrady a vodní plochy, bude moci být snadněji realizována samosprávami.

Novela vstoupí v platnost v roce 2024

Novela bude plně účinná od července 2024, avšak pro vyhrazené stavby, jako jsou dálnice a elektrárny, to bude již od 1. ledna 2024.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se domnívá, že povede ke stabilizaci a zkvalitnění celého sektoru stavebnictví.

Je to hlavně díky tomu, že se stavební zákon konečně stane pevnou právní normou a dlouhodobou jistotou pro projektanty, stavebníky a stavební úřady.