Mimořádné vklady a výběry a úprava výše pojistného

Životní pojištění je finanční produkt, který poskytuje ochranu a finanční zajištění pro případ nepředvídaných událostí v životě pojištěného, jako je úmrtí nebo invalidita. Pojišťovna poskytuje vyplacení určené částky pojištěnému nebo jeho rodině v případě výskytu těchto událostí.

SV pojišťovna nabízí dva hlavní druhy životního pojištění:

  • Investiční důchodové životní pojištění: Tento typ pojištění kombinuje prvek spoření a investování. Pojištěnec pravidelně platí pojistné, které je částí spoření a částí investování. Peníze jsou investovány do různých finančních nástrojů (jako jsou například investiční fondy) s cílem zhodnotit úspory pojištěného a vytvořit si tak finanční rezervu pro důchodový věk. Pojištěnec může v budoucnu čerpat pravidelné výplaty z této rezervy jako příjem po dosažení důchodového věku.
  • Rizikové životní pojištění: Tento typ pojištění je zaměřen na poskytnutí finanční ochrany v případě úmrtí pojištěného. Pokud pojištěný zemře během platnosti pojistky, pojišťovna vyplatí předem stanovenou částku (plnění) jeho dědicům nebo vybraným osobám. Rizikové životní pojištění poskytuje finanční zajištění pro případ nepředvídané tragické události, aby rodina pojištěného měla dostatečné finanční prostředky pro své potřeby po jeho úmrtí.

Výhody životního pojištění od SV pojišťovny

  • u investičního životního pojištění si můžete sami zvolit investiční strategii a určit si tak i míru rizika pro váš požadovaný výnos
  • skvělé zabezpečení u investičních životek prostřednictvím úspěšným německých fondů MEAG
  • možnost provádět mimořádné vklady a výběry a upravovat výši pojistného
  • minimální jednorázový vklad činí 30 000 Kč, zatímco nejnižší minimální měsíční pojistné činí 500 Kč.
  • pojistné lze hradit tradičními způsoby včetně měsíčních až ročních plateb, ale i formou jednorázového pojistného
  • u rizikového životka je maximální pojistná doba maximálně 25 let

Jak si sjednat životní pojištění od SV pojišťovny

Jde to online, kdy vyplníte daný formulář na webu pojišťovny a následně vás bude kontaktovat zaměstnanec SV pojišťovny a domluvíte se na dalším postupu. Další volbou může být přímo sjednání životního pojištění na kterékoliv pobočce SV pojišťovny, kde vám s veškerými dotazy případně pomohou na místě a životní pojištění sjednají dle vašich potřeb.

Pokud si chcete být jistí, že si zvolíte správné životní pojištění, kontaktujte naše poradce, kteří Vám pomohou vybrat tu správnou variantu přímo pro Vás.