Užitná plocha: měří se v metrech čtverečních užitné plochy budov. Měří se uvnitř vnějších stěn, avšak nezahrnuje se do plochy například:

Konstrukční plochy (jako jsou komíny, sloupy, sloupky, podpěry, šachty atd)

Průchozí prostory – schodiště, výtahy, eskalátory

Funkční plochy pro pomocné využití – plochy kde jsou umístěná topení, klimatizace atd.

Takže užitná plocha je brána čistě jako součet všech místností vnějších stěn, tudíž bez balkonu, lodžií, teras, bez příslušenství jako je sklep, kolárny atd.

Pozor, můžete se setkat také s pojmem CELKOVÁ užitná plocha, kde se naopak tyto údaje zahrnují a to včetně výměry balkonu, lodžií, sklepů atd.