Mladá lékařka vyšetřuje stetoskopem srdce sedícího pacienta

V ČR je zdravotní pojištění povinné pro všechny občany s trvalým pobytem. Ti si mohou vybrat 1 ze 7 dostupných zdravotních pojišťoven.

Lidé se však nemusí celý život spoléhat pouze na jednu z nich – změna zdravotní pojišťovny není v České republice složitá. Pacienti tak mohou snadno přejít k instituci, která jim nabídne lepší podmínky nebo služby. U nové zdravotní pojišťovny se dnes navíc dá zaregistrovat pomocí bankovní identity, a to z pohodlí domova.

Když se občan rozhodne pro změnu zdravotní pojišťovny, je ovšem nutné při každé návštěvě lékaře předložit kartičku nové zdravotní pojišťovny jako doklad platného pojištění. Kartička slouží nejen k identifikaci pacienta – zajišťuje také, že náklady na lékařskou péči uhradí správná pojišťovna.

Proč zvážit změnu zdravotní pojišťovny?

Řada lidí zůstává u své stávající pojišťovny pouze ze zvyku nebo pohodlnosti. Ale i když jste u nějaké pojišťovny mnoho let, neznamená to, že je pro vás nutně ta nejlepší. Vaše potřeby se totiž mohou v různých fázích života měnit.

Proto si ověřte, že je pro vás vaše současná pojišťovna stále optimální. Změna zdravotní pojišťovny vám může přinést péči, která bude lépe vyhovovat vašim potřebám – váš lékař například s některými pojišťovnami nemusí spolupracovat.

Při rozhodování o přechodu k jiné zdravotní pojišťovně k 1.1. 2024 (nebo i pozdějšímu datu) je tedy důležité udělat důkladnou rešerši.  Snáze si tak vyberete pojišťovnu, která nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a očekáváním.

Nejprve zjistěte, zda mají vaši lékaři s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu – vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Konkurenční pojišťovna může také nabízet atraktivnější benefity nebo akce. Porovnejte si proto benefity a preventivní programy, které jednotlivé pojišťovny nabízí. Zajímat vás mohou i další služby, například jestli pojišťovna nabízí lékařské konzultace po telefonu.

Seznam zdravotních pojišťoven pro roky 2023-2024

Název zdravotní pojišťovnyKód
Všeobecná zdravotní pojišťovna111
Vojenská zdravotní pojišťovna201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda209
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra211
Revírní bratrská pokladna215


Kdy změnu zdravotní pojišťovny provést? 

V ČR platí pro přechod mezi zdravotními pojišťovnami tato pravidla:

  • Změnu pojišťovny lze provést jednou za 12 měsíců.
  • Přechod nastává obvykle k začátku pololetí.
  • Aby vše proběhlo hladce, je nezbytné podat žádost o změnu 3-6 měsíců předem.

Jak změnu zdravotní pojišťovny uskutečnit?

Proces změny zdravotní pojišťovny je z administrativního hlediska jednoduchý.  Stačí vyplnit formulář s názvem „Přihláška pojištěnce“ u nové zdravotní pojišťovny. Většinou se dá podat i online.

Zvažte však osobní návštěvu na pobočce nové pojišťovny, kde vám její zaměstnanci jednak pomohou s vyplněním formuláře, jednak vás informují o aktuálních výhodách, které daná zdravotní pojišťovna nabízí.

K vyřízení změny budete potřebovat také pár základních dokumentů. Při osobní návštěvě pobočky si sebou vezměte platný občanský průkaz. Zaměstnanci předkládají také doklad o svém současném zaměstnání, živnostníci pak živnostenské oprávnění a potvrzení o výši měsíčních záloh, které platili své předchozí zdravotní pojišťovně.

Koho byste měli informovat o změně pojišťovny? 

O změně pojišťovny dejte vědět:

  • Všem vašim lékařům (stačí telefonicky).
  • Zaměstnavateli (pokud jste zaměstnanec). Změnu nahlaste co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů poté, co se stanete klientem nové pojišťovny. Vyžádejte si i písemné potvrzení, které může být užitečné v případě budoucích nesrovnalostí. Jinak se může stát, že váš zaměstnavatel bude nadále odesílat platby staré pojišťovně a vznikne tak dluh.

Živnostníci, kteří si platí zdravotní pojištění sami, si musí upravit číslo účtu pro trvalý příkaz na novou pojišťovnu. Pokud přejde podnikatel k nové pojišťovně uprostřed daňového období, po skončení daňového období předkládá povinné přehledy jak staré, tak nové pojišťovně.

Řešíte starší dluhy za pojistné? Nevadí

Dřívější dluhy na pojistném a nesplacené penále přechodu nebrání. Pokud tedy máte historii neuhrazených dluhů za pojistné, ale aktivně pracujete na jejich vyrovnání, nezoufejte.  Přesto můžete svou zdravotní pojišťovnu změnit.

To ale neznamená, že se dluh za pojistné přechodem k nové pojišťovně zruší. Dlužnou částku stále musíte zaplatit v souladu s dohodnutými podmínkami, i když jste již klientem jiné pojišťovny.