Ilustrace digitálního zámku

Bankovní identita (Bank iD) se v Česku stala velmi populárním způsobem digitálního ověření totožnosti. Při komunikaci se státem a firemními službami ji nyní využívá více než třetina občanů starších 18 let, tedy tři miliony uživatelů. Za 2,5 let fungování se bankovní identita stala nejrozšířenějším způsobem ověření totožnosti občanů.

Díky bankovní identitě se Češi naučili využívat online služby státu. V loňském roce se 80 % uživatelů, kteří využili služby státu, identifikovalo prostřednictvím bankovní identity. Průměrný uživatel se za rok přihlásil pětkrát – a celkově lidé provedli více než 10 milionů přihlášení.

Posílení online komunikace občanů umožňuje státní správě významně snižovat svou administrativní agendu. Tím získávají úředníci prostor pro kvalifikovanější práci a kvalitnější pomoc jednotlivým lidem. Jak ukazují počty transakcí a uživatelů, češi se státem řeší své záležitosti raději online, pokud mohou. Letos například poprvé podalo více Čechů daňové přiznání online než na papíře. To zvyšuje i motivaci státu pro digitalizaci dalších agend.

Bankovní identitu využívají i firmy

BankID, coby jedinečný prostředek pro identifikaci zákazníků, nachází stále širší uplatnění i mezi soukromými společnostmi. Za poslední 2 roky si ji oblíbilo přes milion klientů – a to u více než 160 subjektů. Během posledních 12 měsíců se počet uživatelů zvýšil skoro pětkrát, což je důvodem k radosti.

Jedním z faktorů je nové využití Bank iD v odvětvích, jako jsou zdravotní pojišťovny, telekomunikace nebo e-shopy. S pomocí bankovní identity mohou klienti nově žádat o zelené dotace od Státního fondu životního prostředí. Plánuje se také její využití ve školství, zdravotnictví a pro ověření plnoletosti při doručování zboží z e-shopů.

Bank iD SIGN pomůže v regionech

Rozšíření elektronického podpisu představuje velkou příležitost zejména pro firmy. Je díky němu možné vzdáleně podepisovat pracovní dokumenty, nájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo objednávky zboží. Díky ověření totožnosti prostřednictvím Bank iD je zajištěno, že dokumenty podepisují pouze oprávněné osoby, což přináší jistotu oběma smluvním stranám.

Firmy tak mohou snáze proniknout do regionů. Zákazníci, jak stávající, tak potenciální, už nemusí cestovat do větších měst na pobočky. Vše totiž vyřeší online. Elektronický podpis se stále rozvíjí – ještě letos s ním bude například možné vyřídit tzv. zelenou hypotéku, od žádosti o úvěr až po zápis do katastru, a to bez jediného papíru.