Logo pojišťovny UNIQA

Společnost UNIQA si ve třetím čtvrtletí roku 2022 upevnila svou pozici v České republice i na Slovensku, což svědčí o stabilním a úspěšném rozvoji firmy. Celkový hrubý zisk v obou zemích vzrostl na úctyhodných 964 milionů korun (jde o významný nárůst).

Díky dobrým výsledkům si česká a slovenská pojišťovna UNIQA nadále drží na dominantní pozici v rámci celého koncernu UNIQA Insurance Group. Tento pozitivní vývoj přispívá k posilování důvěry zákazníků a zvyšuje konkurenceschopnost společnosti na trzích v Česku i na Slovensku.

Společnosti se v tuzemsku daří

UNIQA pojišťovna si během úvodních 9 měsíců letošního roku upevnila svou pozici na trzích České republiky a Slovenska. Celková výše předepsaného pojistného (tzn. souhrnu plateb klientů za pojistky) činila 14,13 miliardy korun, z čehož na ČR připadalo 9,24 miliardy korun a na SR 4,89 miliardy korun (což odpovídá zhruba 200 milionům EUR). Díky těmto výsledkům se česká a slovenská pobočka UNIQA Insurance Group podílely na celkovém předepsaném pojistném skupiny přibližně ze 30 %.

Po fúzi s pojišťovnami AXA se kmen pojistných smluv UNIQA pojišťovny v ČR a SR sjednotil na počtu 3,011 milionu kusů. 60 % zákazníků přitom patřilo do portfolia pojišťovny UNIQA Česká republika a 40 % do portfolia slovenské pojišťovny UNIQA.

Hrubý zisk (EBT) dosáhl hodnoty 963,8 milionu korun, čistý zisk pojišťoven působících v ČR a SR pak činil celkem 782,7 milionu korun (tj. téměř 32 milionů EUR). Česká část UNIQA vykázala čistý zisk ve výši 423,7 milionu korun, zatímco slovenská část dosáhla čistého zisku 359 milionů korun. Jde o významné zlepšení, které ukazuje na úspěšnost a konkurenceschopnost UNIQA pojišťovny na středoevropských trzích.

Finanční skupina UNIQA Česká repubilka a Slovensko v tiskové zprávě vyjádřila svou radost z úspěšného naplňování obchodních cílů i z dynamického růstu společnosti v prvním roce po spojení obou společností. Důležitou roli ve výsledcích firmy pochopitelně hráli zaměstnanci, kteří svým skvělým každodenním výkonem a nasazením přispěli k dosažení těchto čísel.

Vstříc zodpovědné budoucnosti

Společnosti UNIQA se daří úspěšně provádět transformaci, která je v souladu s hodnotami strategie koncernu UNIQA 3.0. Cílem této strategie je přinášet lidem komplexní řešení i nad rámec vlastních pojistných produktů. Důležitou součástí nového přístupu je nejen odhodlání plnit obchodní závazky – důraz strategie klade také na společenskou odpovědnost.

Úspěchy UNIQA pojišťovny pak podtrhuje zisk prestižního ocenění „Zodpovědná pojišťovna roku“. Toto ocenění je pro společnost důležitým uznáním dosavadní práce a vynikajících výsledků, které jí umožňují poskytovat kvalitní služby a řešení pro své klienty.

Jak si stojí UNIQA v ČR?

Podívejme se nyní detailněji na výsledky české větve pojišťovny. UNIQA Česko meziročně vyrostla o 4,1 %. Tohoto meziročního tempa růstu dosáhlo shodně neživotní i životní pojištění. Lokální tržní podíl pojišťovny UNIQA v ČR se držel koncem 3. čtvrtletí hodnoty 7,7 %.

Z neživotních pojistek boduje autopojištění

V segmentu neživotního pojistění si UNIQA upevnila svoji pozici a dosáhla tržního podílu 7,9 %, což odpovídá 6. místu na trhu.  Významný meziroční nárůst pojistného (o 18,4 %) vykázalo zejména pojištění majetku občanů (tedy pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti), které společně s pojištěním občanské odpovědnosti zaznamenalo v Q3 nejvyšší růstu tempo mezi velkými pojišťovnami. Dobrých výsledků dosáhlo také pojištění podnikatelů, které vykázalo meziroční růst předepsaného pojistného o 12,8 %. Díky těmto výsledkům se UNIQA zařadila mezi velké pojišťovny s nejvýraznějším meziročním růstem.

V silných odvětvích povinného ručení a havarijního pojištění si UNIQA nadále udržela páté, potažmo čtvrté místo na českém trhu. Tato dvě odvětví představují za prvních 9 měsíců tohoto roku téměř 73 % celkového neživotního pojistného v UNIQA Česko.

Škodovost v neživotních odvětvích pojištění dosáhla úrovně 60,2 %, což znamená zhoršení o zhruba 3 procentní body ve srovnání s předchozím rokem.

Životní pojištění si polepšilo

Také životní pojištění sehrálo v celkovém pojistném UNIQA důležitou roli. Na životním pojistném se vybralo 2,76 miliardy korun a tento segment meziročně posílil o 4,1 %. Této oblasti se začalo letos více dařit – příčinou je hlavně loňská fúze se značkou AXA, díky které si odvětví životního pojištění vv portfoliu firmy výrazně polepšilo. Aktuálně má na dosaženém pojistném UNIQA podíl zhruba 30 %, což přineslo UNIQA také lepší tržní pozici. Koncem 3. čtvrtletí 2022 obsadila UNIQA 5. místo v žebříčku českého životního pojištění.

Jednorázově placené životní pojistné v rámci UNIQA opět meziročně oslabilo o více než 30 %. Jeho celkový objem byl, stejně jako loni, zanedbatelný a dosáhl 3,8 milionu korun. Dařilo se naopak běžně placenému pojistnému, které je nosným pilířem životního pojištění – meziročně narostlo o 4,2 %.

UNIQA v této kategorii celkově dosáhla třetí nejvyšší dynamiky růstu mezi velkými pojišťovnami. To potvrzuje sílící pozici UNIQA v segmentu běžně placeného životního pojištění a její schopnost reagovat na potřeby klientů.

Jak to vypadá na Slovensku?

UNIQA Slovensko dosáhla celkové částky předepsaného pojistného ve výši 4,89 miliardy korun (200 milionů EUR), z toho 58 % v neživotních pojistkách a zbývajících 42 % v životním segmentu.

Na Slovensku si oba segmenty udržovaly poměrně vyrovnané tržní podíly. V životním pojištění měla UNIQA ke konci září 2022 podíl 9,65 %,  v neživotním pojištění pak 10,29 %. Celkově držela UNIQA na Slovensku podíl 10,29 %, což jí zajistilo čtvrté nejsilnější postavení na lokálním pojistném trhu.

Škodovost neživotního pojištění se na Slovensku pohybovala na úrovni necelých 56 %, což svědčí o kvalitě a efektivitě pojišťovacích služeb UNIQA na tomto trhu.

Jaké byly výsledky na mezinárodní úrovni?

V rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) se sídlem ve Vídni dosáhla UNIQA pojišťovna pozitivních výsledků. Předepsané pojistné koncernu meziročně vzrostlo o 4,3 % na 5,03 miliardy EUR, což svědčí o zrychlení tempa růstu během letošního roku. Tento úspěch byl dosažen i přes složitou situaci na Ukrajině v důsledku probíhající války a zastavení nových aktivit v Rusku.

Hrubý zisk celé skupiny UNIQA ovšemdo konce září 2022 dosáhl 275 milionů EUR, což představuje ve srovnání s předchozím rokem snížení o 7,8 % (kdy zisk dosáhl 299 milionů EUR). Toto snížení bylo způsobeno zejména tvorbou opravných položek v oblasti finančního umístění a mírně zvýšeným CoR (Combined Ratio) na úroveň 94,4 %.

UNIQA pojišťovna na území Rakouska dosáhla meziročního růstu předepsaného pojistného ve výši 5,0 %, v celém regionu CEE (Střední a Východní Evropa) pak činilo zvýšení 3,5 %. Tento růst je důkazem úspěšného působení UNIQA v rámci celého koncernu, a to i v obtížných a proměnlivých podmínkách.

Sesterské společnosti UNIQA v Evropě, které zahrnují 17 zemí mimo domovské Rakousko – včetně UNIQA v České republice a na Slovensku – dosáhly za prvních 9 měsíců roku 2022 předepsaného pojistného ve výši 1,89 miliardy EUR. To představuje téměř 38 % z celkového vybraného pojistného UNIQA Insurance Group.

UNIQA Česká republika a UNIQA Slovensko přispěly k mezinárodním výsledkům celého koncernu UIG výraznou měrou. Jejich podíl dosáhl přes 30 % z celkového předepsaného pojistného. Tato úspěšná spolupráce ukazuje na silnou pozici a schopnosti obou společností.

Výhled do konce roku

Přestože do konce roku skupina UNIQA nadále počítá s dalším růstem předepsaného pojistného, stále panuje nejistota v důsledku probíhající války na Ukrajině, vývoje inflace a úrokových sazeb. Tyto faktory mohou ovlivnit ekonomické podmínky a příjmy skupiny UNIQA v příštím období. Skupina UNIQA neustále sleduje aktuální ekonomické a politické vlivy a snaží se přizpůsobovat aktuální situaci, aby si zajistila dobré výsledky i v následujících obdobích.