Budova banky

Česká národní banka (ČNB) se může pochlubit za uplynulý rok 2023 úctyhodným účetním ziskem 55,1 miliardy korun, což představuje signifikantní obrat oproti předchozím letům, kdy centrální banka čelila účetním ztrátám. Tento zisk je o to cennější, že byl dosažen v době, kdy ČNB čelila mimořádným výzvám spojeným s restriktivními měnovými podmínkami a bojem proti inflaci.

Co tvořilo hlavní podíl na tomto zisku?

Hlavním motorem zisku se staly příjmy z devizových rezerv, které dosáhly 207 miliard korun. Zajímavostí je, že polovina tohoto výnosu pocházela z akciových portfolií, což svědčí o prozíravé investiční strategii centrální banky. Výraznou roli v hospodaření banky hrál také slabší kurz české koruny ke konci roku, který přispěl k zisku z kurzových rozdílů ve výši 38 miliard korun.

Jednou z největších výzev, kterým ČNB v uplynulém roce čelila, bylo “řízení” vysokých měnověpolitických úrokových sazeb, nejvyšších od května 1999. Toto rozhodnutí mělo za cíl vrátit inflaci ke dvouprocentnímu cíli, avšak zároveň představovalo značnou nákladovou zátěž, jelikož úroky placené finančním institucím za ukládání přebytečné likvidity do ČNB vzrostly o 28 miliard korun na celkových 187 miliard korun.

„Současná bankovní rada zdědila nejvyšší kumulativní ztrátu banky v historii: 487 miliard korun. První krok, co jsme v roce 2023 hned udělali, bylo zlepšení provozního hospodaření. Snížili jsme počet zaměstnanců o 5 %. Snížili jsme i počet ředitelů přímo řízených bankovní radou ze 17 na 14. Část ztráty z minulosti jsme tak loni umazali. Struktura aktiv a pasiv ale zatím není taková, aby nám umožňovala vytvářet zisk dlouhodoběji, a je potřeba ve změnách pokračovat. Budeme posilovat zejména očekávaný výnos a diverzifikaci aktiv. Proto nakupujeme zlato. Proto zvažujeme zvětšení podílu držených akcií a další změny, které budeme komunikovat a vysvětlovat především ve výročních zprávách.“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl v tiskové zprávě ČNB.

Jak se projevily úsporná opatření?

V kontextu úsporných opatření ČNB provedla řadu kroků, které vedly k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků. Patří sem také například snížení počtu pracovních míst o 5,1 % a redukce počtu sekcí a samostatných odborů. Tyto kroky nejenže přispěly k finanční stabilitě banky, ale také k její schopnosti pokračovat v umořování kumulované účetní ztráty z minulých let, což je proces, který bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Celkově hospodaření ČNB v roce 2023 ukázalo, že i v náročných ekonomických podmínkách je možné dosáhnout pozitivních výsledků. Zisk 55,1 miliardy korun nejenže posílil finanční základy centrální banky, ale také potvrdil její schopnost efektivně reagovat na ekonomické výzvy. Výsledky hospodaření a strategické rozhodnutí ČNB tak představují důležitý krok k zajištění makroekonomické stability v České republice.

Roční zpráva a účetní závěrka už brzy

Roční zprávu o výsledku hospodaření a účetní závěrku za rok 2023, kterou ČNB zveřejní do konce března, s napětím očekávají nejen ekonomové a analytici, ale i široká veřejnost. Tyto dokumenty nejenže poskytnou podrobnější pohled na úspěchy a výzvy uplynulého roku, ale také nastíní, jaký směr se chystá ČNB ubírat v nadcházejícím období. Vzhledem k vysoké finanční nezávislosti a důvěryhodnosti ČNB na mezinárodním poli můžeme očekávat, že cesta, kterou si centrální banka vytyčila, bude pokračovat v trendu pevného a zodpovědného řízení, jež je základem jejího nedávného úspěchu.