Pobočka ČPP za letního dne

V roce 2022 se specialisté ČPP zabývali téměř 1 100 případy, u kterých panovalo podezření na podvodné jednání. Úspěšná šetření zachránila pojišťovně necelých 90 milionů Kč. Počet loňských případů je téměř dvojnásobný oproti roku 2021 a částka uchráněných prostředků se zvýšila o 30 milionů korun.

Nejvíce podezření na podvod se objevilo v Praze, kde se nacházelo 17 % všech případů, a v Ústeckém kraji, který evidoval 13 % případů. V Pardubickém a Karlovarském kraji byla naopak situace nejlepší. V Praze se podařilo také uchránit největší množství finančních prostředků, a to ve výši přesahující 23 milionů korun.

Nejvíce se podvádí s auty

Podle tiskové mluvčí ČPP Renaty Čapkové se počet pokusů o pojistné podvody i objem souvisejících financí postupně zvyšuje. Trend je způsoben především narůstajícím počtem klientů ČPP. Pojišťovna se v oblasti povinného ručení řadí mezi přední subjekty na trhu – a právě podvodné činy spojené s pojištěním vozidel jsou statisticky nejčastější. Pachatelé pojistných podvodů často podceňují, že se svým jednáním vystavují trestnímu stíhání. Je důležité si uvědomit, že pojistný podvod je trestný čin, který může být potrestán odnětím svobody až deseti let.

I přes skutečnost, že nejvíce podvodů stále souvisí s pojištěním vozidel, specialisté ČPP se v minulém roce zabývali i případy z jiných oblastí pojištění.

Falešné úrazy i majetkové škody

V roce 2022 se v sítích vyšetřovatelů objevilo i několik kuriózních případů. Bývalá externí zprostředkovatelka pojištění se dopouštěla podvodu tím, že hlásila fiktivní pojistné události na smlouvách osob, které pojišťovala. Podvod se týkal nejen škod z neživotního pojištění, například poškození mobilních telefonů a zařízení v domácnosti, ale i škod z úrazového pojištění. Žena například hlásila úrazy, které se ve skutečnosti nestaly. Je důležité zdůraznit, že tyto podvodné aktivity nezasahovaly pouze ČPP, ale i další pojišťovny.

Mezi další zajímavé případy patřil incident spojený s mužem vlastnícím starší stavební stroj, který utrpěl opotřebení v důsledku svého stáří. Majitel se pokusil získat finanční prostředky od pojišťovny na renovaci stroje, za kterou zaplatil téměř 250 tisíc korun. Nicméně neměl nárok na pojistné plnění. Během vyřizování případu změnil okolnosti ohledně poškození stroje, aby dosáhl pojistného plnění. V tomto případě byl prokázán pojistný podvod.

S odhalováním podvodů pomáhá spolupráce pojišťoven

Za účelem zvýšení efektivity při odhalování pojistných podvodů provozuje Česká asociace pojišťoven od roku 2012 Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO II). Tato iniciativa umožňuje rychlou výměnu důležitých informací mezi pojišťovnami a přispívá k úspěšnému odhalování podvodných aktivit. Další klíčovou strategií v boji proti pojistným podvodům je také těsná spolupráce mezi pojišťovnami a policií.