Detail budovy banky

Aktualizovaná předpověď České bankovní asociace (ČBA) pro tento rok naznačuje jen minimální růst domácí ekonomiky – a to konkrétně o 0,1 %. Oproti předchozí prognóze z května se odhad nepatrně zhoršil a vrátil se na úroveň odhadů z počátku roku.

Podle nové makroekonomické prognózy ČBA zůstává inflace pro letošní rok na 11 procentech a na konci roku by se měla ustálit kolem osmi procent.

Růst brzdí špatná zahraniční situace

Podle nové prognózy by měl nadcházející rok přinést růst HDP ve výši 2,3 %, což je méně, než uváděly dřívější prognózy. Příčinou je zejména zpomalení ekonomického vývoje v zahraničí.

SIgnály ze zahraničí jsou zatím smíšené. Negativní dopad má především slabý výkon německé ekonomiky a nedostatečná zahraniční poptávka. Také inflace v hlavních ekonomikách dosáhla svého vrcholu. Situace vede k velmi opatrnému oživení tuzemské ekonomiky ve druhé polovině roku – česká ekonomika tak bude letos celkově stagnovat.

Tuzemská inflace by naopak měla v příštím roce klesnout na průměrnou hodnotu 2,5 %; na konci roku 2024 se má pak snížit na dvě procenta. Odhad inflace se mírně snížil ve srovnání s květnovou prognózou, přičemž rychlejší útlum inflačních tlaků sehrál svou roli.

Bílý text s výhledy HDP a inflace na další roky na modrém pozadí

Co se týče trhu práce, ten ekonomické zpomalení postihlo jen mírně, míra nezaměstnanosti tedy zůstává na nízkých hladinách. I během předchozí recese ekonomiky se trh práce držel v napjatém stavu, a očekává se, že průměrná míra nezaměstnanosti zůstane kolem 3,7 % i letos a příští rok. Růst průměrné mzdy má tento rok dosáhnout hodnoty téměř 9 %, ačkoli byl odhad mírně upraven z předešlé prognózy. Vzhledem k dvouciferné inflaci se však očekává pokles reálných průměrných mezd o dvě procenta za celý rok, koncem roku by se pak měly mírně zvednout. V příštím roce prognóza počítá s jejich růstem na čtyři procenta. Nominální růst mezd v následujícím roce zůstává v souladu s předchozím odhadem na úrovni 6,5 procenta.