Finanční arbitr je státem zřízený orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi, které poskytují nebo zprostředkovávají úvěry, investice, životní pojištění, kolektivní investování, stavební spoření, elektronické peníze, platební služby nebo také směnu různých měn.

Samotné řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Navrhovatel nemusí být právně zastoupen, co se samotného řízení týče. Hlavním úkolem finančního arbitra je takový, aby vedl obě dvě strany ke smírnému řešení celého sporu. Pokud smír obou stran není možný a navrhovatel nevezme návrh zpět, finanční arbitr vydá rozhodnutí.

Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je pak přezkoumatelné soudem.