Floatová hypotéka je odvozena z anglického slova „float“- plovoucí. V České republice se můžete také setkat s pojmem Variabilní hypotéka – ale je to pouze synonymum pro Floatovou hypotéku. Jedná se o účelovou hypotéku, ale s tím že nemáte pevně zafixovanou úrokovou sazbu. Úroková sazba se tedy odvíjí od současné situace na finančním trhu, hlavně tedy od toho jaké sazby stanoví ČNB – Česká Národní Banka.

Pro běžného klienta je velmi obtížné předpovídat jak se budou vyvíjet finanční trhy, může to být jak výhodné, tak i nevýhodné – například když se velmi razantně zvedají úrokové sazby, proto je tento typ hypotéky sjednáván jen velmi ojediněle a na Českém trhu tento typ hypoték neposkytuje mnoho bank. Klienti bank preferují především jistotu v podobě zafixované úrokové sazby. Od běžné hypotéky se také liší tím, že ve většině případů je zde omezená délka splatnosti na maximálně 25 let.