Logo UNIQA na budově

Podle statistik pojišťovny UNIQA došlo v loňském roce k nárůstu počtu krádeží a vloupání. UNIQA zaznamenala významný nárůst těchto pojistných událostí v oblasti pojištění majetku i aut. Celkový nárůst se pohyboval v řádu vyšších desítek procent. Rostoucí počet krádeží potvrzuje také Policie ČR.

Policie ČR na alarmující trend upozornila již v lednu, kdy se situace po několika klidnějších letech zhoršila. Jedná se přitom o nejvyšší zaznamenaná čísla od roku 2016. Meziročně se počty vloupání do objektů v ČR zvýšily o téměř 10 %. Největší podíl (asi pětina) zločinů připadá na krádeže vozidel, zatímco vloupání do rodinných domů a bytů tvoří dohromady cca 12 %. Chaty a chalupy zaujaly lupiče  v pouhých 4 % případů.

Počty vloupání prudce vzrostly

V oblasti pojištění domácností a nemovitostí (trvale obývaných i rekreačních) zaznamenala UNIQA celkem 2 130 pojistných událostí souvisejících s krádežemi nebo vloupáním. Tato čísla zahrnují škody způsobené nejen odcizením majetku, ale i loupeží čí vandalstvím na pojištěných objektech.

Spadají sem také události jako odcizení kol mimo domácnost, krádeže osobních věcí na kolejích/internátech a velký počet vykradení zabezpečených garáží, sklepů, zahradních chatek a dalších vedlejších objektů. Znepokojivé je, že v porovnání s rokem 2021 došlo k téměř 80% nárůstu těchto událostí.

Největší počet odcizení a vloupání u klientů UNIQA byl zaznamenán v listopadu, březnu a srpnu 2022. Je zajímavé, že „oblíbenost“ jednotlivých měsíců u zlodějů se rok od roku liší  – loni byly nejvyšší škody tohoto druhu zaznamenány od července do září. Všechny případy důkladně prošetřila také Policie ČR.

Příčin růstu krádeží může být hned několik. Po skončení lockdownu a uvolnění covidových opatření se lidé začali zase pohybovat po ulicích, a nebyli proto tolik doma, kde by jejich přítomnost zloděje odradila.  Loni zloděje výrazněji motivovala také těžká ekonomická situace, která přispěla ke strmému nárůstu krádeží. Někteří lidé viděli v krádežích možnost, jak zlepšit svou situaci. Proto zřejmě častěji mizely předměty, které lze snadno a rychle zpeněžit, jako například dražší nářadí, kola a podobně.

Hodně se kradou i auta

V oblasti havarijního pojištění UNIQA zažila nejrušnější období stran odcizení a vyloupení aut v roce 2017, kdy došlo k vniknutí do 93 pojištěných vozidel. 207 klientům zloději auto odcizili. Poté následovalo čtyřleté období postupného snižování těchto kriminálních aktivit (v roce 2021 bylo 34 vozidel odcizeno a 47 vozidel vykradeno).

Loni však došlo k nepříjemnému obratu tohoto trendu: ke konci roku 2022 UNIQA zaznamenala celkem 49 odcizených vozidel a 70 vykradených vozidel. Jde o meziroční nárůst o 44 % v případě odcizených aut a 49 % v případě vloupání do aut.

Statistiky naznačují, že ve městech se kradou auta nebo jejich části více než na venkově. U některých odcizených vozidel se předpokládá, že jsou vyvážena za hranice. Úspěšnost policejního pátrání po zlodějích aut však není z pohledu pojišťovny vysoká a výrazně se nelepší.

Pro specializované zloděje-překupníky jsou atraktivní novější vozidla, zejména kvůli kolům na discích z lehkých slitin, filtrům pevných částic, vestavěným navigacím a nosičům jízdních kol. Zloději také neváhají ukořistit viditelně a volně ložené věci v interiéru vozidla nebo dokonce pohonné hmoty. Podle UNIQA pojišťvny stojí za vyšším počtem krádeží kromě již zmíněných příčin ještě jeden faktor. Růst cen nových vozidel a ztenčení nabídky nových aut mají za následek zvýšení cen ojetin. Tento trend, spolu s tíživou ekonomickou situací, kterou mnozí občané zažívají, vedl k nárůstu poptávky po „nestandardně“ opatřených náhradních dílech a částech automobilů. A vyšší poptávka posílila motivaci zlodějů ke krádežím aut.