Zdravotnické pomůcky pro diabetiky

Druhý čtvrtek v březnu je již tradičně věnován zdraví jednoho z nejdůležitějších orgánů v lidském těle – ledvinám. Světový den ledvin, který letos připadá na 9. března, byl vyhlášen Mezinárodní federací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologickou společností.

Hlavním cílem tohoto dne a doprovodné kampaně je upozornit na alarmující skutečnost, že 10–15 % celosvětové populace trpí některou z vážných nemocí ledvin. V České republice se s chronickým onemocněním ledvin potýká každý desátý.

Na tuto situaci reagují i pojišťovny, proto dnes existují pojištění, která mohou pacientovi zajistit finanční kompenzaci při onemocnění ledvin. I když toto pojištění nemůže zvrátit nepříznivou lékařskou diagnózu, poskytne pacientům alespoň lepší podmínky při léčbu.

Nefunkční ledviny mají tisíce Čechů

V České republice je ročně provedeno přibližně 500 transplantací ledvin, přičemž náklady na jeden takový zákrok, včetně operace, hospitalizace a nového orgánu, dosahují téměř 530 000 Kč. Ke konci roku 2022 bylo na čekací listině 661 pacientů, kteří se očekávaného zákroku dočkají průměrně za jeden a půl roku.

Dalších 11 000 českých pacientů pak pravidelně podstupuje hemodialýzu, a to v 114 střediscích po celé zemi. Tato střediska dohromady ročně provádějí přes 887 000 dialýz, náklady na péči o jednoho trvale dialyzovaného pacienta pak přesahují 831 000 Kč.

Některým vážným stavům, včetně onemocnění ledvin, by se však možná dalo předejít, kdyby lidé věnovali více pozornosti prevenci a pravidelným vyšetřením. Stačí si zajít na preventivní vyšetření ledvin nebo si nechat změřit krevní tlak a hladinu krevního cukru u praktického lékaře. Nemoci ledvin totiž často souvisí s dalšími zdravotními problémy, jako je hypertenze, srdeční a cévní choroby nebo diabetes.

Světový den ledvin vyzývá pacienty především k tomu, aby brali rizika spojená s onemocněním tohoto důležitého párového orgánu velmi vážně. Nemoci ledvin mohou být zrádné, protože pacienti obvykle necítí žádnou bolest, takže většina nemocných ani netuší, že je s jejich ledvinami něco v nepořádku.

Často přehlíží varovné příznaky, jako je přibírání na váze kvůli zadržování tekutin v těle, otoky, bolest v bederní oblasti (zejména s teplotou nebo změnou barvy moči), svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svědění těla, svalové křeče, změna barvy kůže apod. Pro zpomalení průběhu onemocnění je klíčové ho detekovat včas. Správná diagnóza a adekvátní léčba pomohou předejít terminálnímu selhání ledvin, které vyžaduje pravidelnou dialýzu.

S náklady na léčbu pomůže pojistka

Pojistka od MetLife pojišťovny kryje 40 závažných onemocnění – a pomůže i s úhradou transplantace ledvin nebo léčby v terminální fázi selhávání ledvin, kdy je pacient trvale závislý na dialýze. Pojištěný obdrží finanční podporu buď v době, kdy začne s pravidelnou dialýzou, nebo kdy se dostane na čekací listinu pro transplantaci.

Z hlášení pojistných událostí vyplývá, že onemocnění ledvin často vystupuje jako přidružená diagnóza k jiným onemocněním – nejčastěji se jedná o cukrovku. MetLife pojišťovna dokáže na taková rizika reagovat pomocí připojištění závažných komplikací cukrovky (například diabetické nefropatie). Pokud má pacient v důsledku cukrovky nezvratně poškozené cévy v ledvinách nebo trpí úplným selháním ledvin, které vyžaduje pravidelnou dialýzu, poskytne mu pojišťovna pojistné plnění i z tohoto speciálního pojištění. Pacient tak snáze pokryje své finanční závazky v době nemocničního pobytu nebo při delší pracovní neschopnosti.

Příkladem je případ pacientky mladší 40 let, který nedávno řešil MetLife tým likvidace pojistných událostí. Pojištěné začaly z neznámých příčin selhávat ledviny, situace si vyžádala pravidelnou dialýzu a později byla žena zařazena na čekací listinu pro transplantaci. Celkové pojistné plnění za tuto závažnou diagnózu a související pracovní neschopnost přesáhlo 1 milion korun. 

MetLife pojišťovna navíc podporuje své klienty pomocí programu MetLife Fair, který je odměňuje za prevenci a zodpovědný přístup ke zdraví – třeba prostřednictvím slevy na pojistném v programech Prevence 5 % a Prevence Plus 10 %.