Detail realitního makléře, který předává klíče od bytu novým nájemcům.

Zvažujete bydlení v nájmu? Pak budete možná jednat s realitní kanceláří. Pokud se s ní rozhodnete podepsat rezervační smlouvu, jaké závazky vás případně čekají? A co se týče finanční stránky věci, jaké poplatky budete muset uhradit předtím, než vám byt bude předán?

Cenu bytu navýší provize

Při hledání vhodného nájemního bytu se můžete setkat s dvěma hlavními scénáři. Prvním z nich je, že narazíte na inzerát přímo od majitele nemovitosti, což znamená, že budete komunikovat a řešit všechny aspekty pronájmu s ním. Druhou variantou je situace, kdy narazíte na inzerát realitní kanceláře. V takovém případě budou vaše interakce probíhat přes ni.

Při pronájmu bytu přes realitní kancelář je třeba mít na paměti, že se kromě nájemného může v ceně bytu objevit i provize za služby realitního makléře. Pokud majitel nemovitosti zvolí realitní firmu pro hledání nájemníka, je obvyklé, že tuto službu hradí pronajímatel. Břemeno spojené s náklady na realitní kancelář se ovšem dnes často přesouvá na nájemce, přestože zákon nevyžaduje, že by provizi musel platit on.

Výše provize, kterou budete platit realitní kanceláři, závisí na samotné kanceláři a na dohodě, kterou s ní uzavřete. Obvykle se provize určuje jako procento z měsíčního nájmu, včetně nákladů na energie a služby. K částce se ještě standardně připočítává DPH.

Přesná výše provize může být různá – a je předmětem diskuze s realitní kanceláří při uzavírání dohody. Běžně se pohybuje kolem jednoho měsíčního nájmu včetně DPH, ale tato částka se může lišit v závislosti na konkrétní situaci a dohodě mezi pronajímatelem a realitní kanceláří.

Na co myslet při podpisu rezervační smlouvy?

Rezervační smlouva nese s sebou povinnosti pro obě strany. Podepisující zájemce stvrzuje, že má vážný zájem o budoucí uzavření nájemní smlouvy na daném místě. Současně je také zavázán k úhradě provize, která obvykle platí realitní kanceláři při uzavření nájemní smlouvy.

Naopak realitní kancelář či zprostředkovatel se podpisem rezervační smlouvy zavazuje, že bude danou nemovitost pro zájemce rezervovat a nebude uzavírat smlouvy s jinými zájemci. Tímto zajišťuje zájemci první příležitost na pronájem daného bytu či domu.

V případě, že nedojde ke sjednání nájemní smlouvy do dohodnutého termínu, není zájemce oprávněn požadovat vrácení provize. Tato provize následně zůstane realitní kanceláři jako kompenzace za nedodržení podmínek rezervační smlouvy.

Provize by však měla být zájemci vrácena v případě, kdy pronajímatel nemovitosti po uzavření rezervační smlouvy rozhodne, že byt zájemci nepronajme. Je však třeba zdůraznit, že vrácení provize není automaticky garantováno – vždy závisí na konkrétním obsahu rezervační smlouvy a dohodě mezi oběma stranami.

Rezervační smlouva má charakter smlouvy o uzavření budoucí smlouvy. Hodí se vědět, že rezervační smlouvu jako takovou žádný zákon neupravuje, proto je na smluvních stranách, jakou dohodu uzavřou. Proto je důležité, aby si zájemci její obsah pečlivě pročetli.

Zákon o realitním zprostředkování však upravuje pouze zprostředkovatelskou smlouvu, která má svá specifická pravidla v rámci zákona – jde však o jiný dokument. Zprostředkovatelská smlouva nesmí nařizovat zájemci, aby uzavřel budoucí smlouvu (například nájemní smlouvu) a nesmí ho trestat za nepodepsání této budoucí smlouvy. Tato omezení však pro rezervační smlouvu neplatí – a realitní kanceláře si jsou toho dobře vědomy.

Co je součástí platby za byt?

Vysněný byt vám přiklepli – kolik vás to bude stát? Platba za byt se obvykle skládá z několika složek. Kromě samotného nájemného jde o platby za služby, kauci a případnou provizi realitní kanceláři.

Nájemné je splatné v den stanovený nájemní smlouvou, což obvykle bývá měsíc předem. Občanský zákoník určuje, že nájemce musí platit nájemné předem na každý měsíc nebo na dohodnuté období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, pokud není dohodnuto jinak. Kromě nájemného může nájemce platit také zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel.

Pokud nájemní smlouva nespecifikuje termín splatnosti nájemného, mělo by být nájemné podle uvedeného zákona zaplaceno nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za který nájemné náleží. Pokud jde například o nájemné za září, mělo by být splatné nejpozději do 5. září daného roku.

Kauce (jistota) obvykle nemá pevně stanovený termín splatnosti a bývá často uhrazena při podpisu nájemní smlouvy. Je dobré poznamenat, že výše kauce nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájmu.

Většinou se provize, kauce a první nájemné platí v hotovosti. Další nájemné se pak obvykle platí na bankovní účet pronajímatele.