Rezervační smlouva je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti. Respektive tedy převodu nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím – nejčastěji se jedná například o prodeje zprostředkované realitní kanceláří apod.

Rezervační doba zajišťuje jakousi jistotu, rezervaci, pro kupujícího, že prodávající po určenou dobu nemůže prodat nemovitost někomu jinému.

Rezervační smlouva se týká i rezervačního poplatku, který může být zahrnut na úhradu kupní ceny, případně i určovat smluvní pokutu, pokud se nedodrží podmínky rezervační smlouvy.