Vlajka evropské unie

Evropská rada společně s Evropským parlamentem uzavřely předběžnou dohodu ohledně návrhu zaměřeného na okamžité platby. Tento krok má za cíl zvýšit dostupnost okamžitých plateb v eurech pro spotřebitele a firmy v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Nicméně bude trvat ještě nějaký čas než vstoupí v platnost.

Zlepšení dostupnosti okamžitých plateb

Okamžité platby přinesou značný pokrok v rychlosti transakcí, jelikož umožní převod finančních prostředků do deseti vteřin. Tato významná změna je zrychlením v porovnání s tradičními bankovními převody a poskytne uživatelům rychlejší a pohodlnější způsob správy jejich financí. Kromě toho tyto platby budou dostupné 24/7, což znamená, že uživatelé budou moci provádět transakce kdykoliv během dne nebo noci, bez ohledu na standardní otevírací hodiny bank. 

Dalším klíčovým bodem jsou SEPA platby. Nová pravidla nejen usnadní platby v rámci jedné země, ale také otevírají dveře pro rychlé a efektivní transakce v rámci Evropské unie. Celkově tedy okamžité platby představují významný krok vpřed v modernizaci finančního sektoru a zlepšení služeb pro uživatele.

Posílení finanční nezávislosti EU

Dohoda o okamžitých platbách je zaměřena na snížení závislosti Evropské unie na externích finančních institucích a systémech. 

Snížením závislosti na externích entitách se zvyšuje finanční nezávislost a samostatnost EU. Tím se také zlepší kontrola nad jejími vlastními finančními zdroji a operacemi. Změna může přispět k větší stabilitě a bezpečnosti finančního prostředí v EU, protože se sníží potenciální riziko a vliv externích ekonomických a politických faktorů. Zvýšení důrazu na využívání a rozvoj vnitřních evropských finančních systémů a technologií může vést k dalším inovacím a zlepšením v sektoru.

Povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Nová pravidla o okamžitých platbách přinášejí změny hlavně pro banky a finanční instituce v EU. Hlavní body těchto pravidel jsou:

  • Rozšíření služeb –  banky, které nabízejí běžné bankovní převody v eurech, budou muset nabízet také okamžité platby v eurech. To znamená, že lidé a firmy budou moci posílat a přijímat peníze rychleji a pohodlněji.
  • Omezení poplatků poplatky za okamžité platby nesmějí být vyšší než poplatky za obyčejné bankovní převody. To má zajistit, aby byly okamžité platby dostupné pro všechny bez vyšších nákladů.
  • Ověřování shody mezi číslem bankovního účtu (IBAN) a jménem příjemce – cílem je varovat plátce o potenciálních chybách nebo podvodech před provedením transakce. Tento požadavek se bude vztahovat jak na okamžité platby, tak i na tradiční bezhotovostní převody.

Parlament a Rada EU se shodly, že nové regulace budou aplikovány po určitém přechodném období, jehož délka bude variabilní. V zemích eurozóny (tam kde se platí eurem) bude toto období kratší, zatímco země mimo eurozónu dostanou více času na adaptaci na nové podmínky. Takže to bude trvat ještě nějakou dobu, minimálně několik let.