Mladá podnikatelka sedí v kavárně a píše na notebooku

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) udělala další důležitý krok směrem k modernizaci a zjednodušení služeb pro OSVČ. Od 14. ledna 2024 spustila novou online službu s názvem „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“, která slibuje usnadnit život podnikatelům a zvýšit transparentnost v oblasti jejich finančních povinností.

Pro OSVČ, kteří jsou povinni platit pojistné na důchodové pojištění a často čelí například pokutám, je sledování stavu svých pohledávek a povinností nezbytné. Dosud bylo obtížné získat přehled o tom, kolik dluží, zda platí včas a zda všechny platby byly správně zaznamenány. S touto novou online službou mají OSVČ možnost získat tyto informace rychle a jednoduše.

Služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“ je součástí digitálního portfolia ČSSZ, které se snaží přinést moderní a efektivní způsoby, jak komunikovat s klienty a usnadnit jim administrativní povinnosti.

„Nová služba ePortálu ČSSZ Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ usnadňuje OSVČ přístup k vybraným údajům. Jedná se o další krok v oblasti digitalizace naší agendy, kterým snižujeme administrativní zátěž klientů i samotného úřadu a zvyšujeme informovanost. Rozšiřujeme tak nabídku našich služeb, a to s důrazem na kvalitu a jednoduchý přístup,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ v tiskové zprávě.

Co přesně tato služba nabízí? Jak ji využít?

Po přihlášení do služby, které probíhá prostřednictvím Identity občana nebo přihlašovacích údajů k datové schránce, mají OSVČ k dispozici několik užitečných možností: 

  • První možností je zjistit aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. To zahrnuje podrobné informace o doplatcích, přeplatcích a penálech spojených s pojistným na důchodové pojištění. Díky této funkcionalitě budou klienti mít vždy přehled o svých aktuálních finančních závazcích.
  • Druhou možností, kterou mají OSVČ, je provést platbu prostřednictvím QR kódu. Tato inovativní funkce výrazně usnadní a zrychlí proces placení jakýchkoliv evidovaných splatných nebo dlužných částek. OSVČ tak budou moci rychle a snadno provádět online platby, což zvyšuje jejich efektivitu a pohodlí.
  • Třetí možností, kterou tato služba nabízí, je získání informací o splátkovém kalendáři, pokud jsou OSVČ oprávněni platit dlužné pojistné a penále ve splátkách. Tato funkce poskytuje OSVČ přehled o termínech splátek a závazcích spojených se splácením, což usnadňuje plánování jejich finančních aktivit.

Zavedení této moderní elektronické služby má rovněž pozitivní vliv na provozní výdaje České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky elektronickému přístupu klientů ke svým finančním informacím již není nutné zasílat OSVČ vyúčtování záloh na pojistné prostřednictvím pošty, což přináší značnou úsporu času a finančních prostředků pro obě strany. Tato modernizace výrazně usnadňuje a zlepšuje komunikaci mezi OSVČ a ČSSZ, což má za následek efektivnější a pohodlnější způsob správy finančních záležitostí OSVČ.

Jak je to s bezpečností a soukromím?

Jedním z klíčových aspektů této nové služby je ochrana osobních údajů a soukromí klientů. Přihlášení je možné pouze s použitím důvěryhodných identifikačních prostředků, jako je eObčanka, bankovní identita nebo mobilní klíč eGovernmentu či přihlášením přes datovou schránku. Tím se zajišťuje vysoká úroveň autentifikace a chrání se citlivé informace.

Zplnomocnění pro jiné osoby

Pokud OSVČ využívá služby účetního nebo daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit k zastupování. To umožňuje elektronickým tiskopisem „Plná moc k úkonům a službám ČSSZ“. Zmocněná osoba musí oznámit své pověření příslušné Územní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a předložit plnou moc. I přes zmocnění se tato osoba přihlašuje prostřednictvím svých vlastních identifikačních údajů.

Závěrem lze říci, že spuštění nové online služby „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“ je dalším krokem ČSSZ směrem k modernizaci a zlepšení služeb pro OSVČ. Tato služba nabízí transparentnost, kontrolu a efektivitu v oblasti finančních povinností, což je pro OSVČ nesmírně důležité. S novou online službou mají OSVČ jednodušší přístup k informacím o svých platbách a mohou se tak lépe orientovat ve své finanční situaci. Díky digitalizaci se snižuje administrativní zátěž a časová náročnost spojená s komunikací se správou sociálního zabezpečení, což je výhoda pro všechny zainteresované strany.