na levé straně obrázku je osoba před počitačovými obrazovkami, na pravé straně pán sedící za stolem a který telefonuje.

V dnešní digitální době, kdy jsou naše životy neoddělitelně provázány s online světem, přichází na scénu nový druh ochrany a to pojištění kybernetických rizik. Tento relativně nový pojem může znít jako něco z budoucnosti nebo sci-fi, ale je to velmi reálná a stále důležitější součást našich životů.

Nejprve si položme otázku, co to vlastně pojištění kybernetických rizik je?

Jednoduše řečeno, jedná se o pojištění, které chrání jednotlivce nebo i například firmy před škodami způsobenými kybernetickými útoky, jako jsou hackování, úniky dat, viry nebo phishingové útoky. Hlavně v téhle době, kdy je kybernetická kriminalita na vzestupu, představuje toto pojištění zásadní ochranný prvek.

Hackování je proces, při kterém jednotlivec nebo skupina osob proniká do počítačového systému nebo sítě, obvykle s cílem získat neautorizovaný přístup k datům, systémovým funkcím nebo jiným interním prostředkům. Termín „hacker“ může mít různé konotace v závislosti na kontextu:

  1. Etický hacking (White Hat): Tento typ hackování je prováděn s povolením a obvykle je zaměřen na zjištění zranitelností a slabých míst v systému, aby se mohly opravit a zlepšit bezpečnostní opatření. Etický hacker používá stejné metody jako zlovolný hacker, ale dělá to zákonným a etickým způsobem.
  2. Zlovolné hackování (Black Hat): Toto je nelegální forma hackování, při které jednotlivec nebo skupina proniká do systémů s cílem krást data, poškozovat systémy, šířit malware, nebo provádět jiné škodlivé aktivity. Cílem může být finanční prospěch, sabotáž nebo jen demonstrace schopností.
  3. Grey Hat Hackování: Tato kategorie zahrnuje hackery, kteří mohou pracovat bez povolení, ale jejich cílem není způsobit škodu. Často hledají zranitelnosti v systémech a informují o nich organizace, někdy výměnou za odměnu nebo uznání.

Phishing je druh kybernetického útoku, při kterém útočníci používají podvodné e-maily, zprávy nebo webové stránky k získání citlivých informací, jako jsou uživatelská jména, hesla nebo finanční údaje, od nic netušících obětí. Tato technika je založena na sociálním inženýrství, kde útočníci maskují svou identitu, aby vypadali jako důvěryhodný zdroj.

Pan Novák vlastní malou firmu a nikdy si nemyslel, že by mohl být cílem kybernetického útoku. Jednoho dne však zjistil, že všechna jeho data byla zašifrována ransomwarem (škodlivý software, který může infikovat počítače prostřednictvím phishingových emailů, zranitelností v síťových systémech nebo prostřednictvím infikovaných webových stránek) a útočníci po něm požadovali velké výkupné. Díky kybernetickému pojištění se pan Novák nejenže vyhnul placení výkupného, ale také mu byly pokryty náklady na obnovu dat a ztráty způsobené přerušením provozu.

Tento případ poukazuje na to, že kybernetické pojištění není jen pro velké korporace. Malé a střední podniky jsou často považovány za snadnější cíle pro hackery, právě kvůli menším bezpečnostním rozpočtům a méně sofistikovaným systémům.

Co všechno kybernetické pojištění pokrývá?

Rozsah krytí se může lišit, ale obvykle zahrnuje náklady na právní ochranu, pokuty a sankce, náklady na obnovu dat, ztráty z přerušení podnikání a někdy i náhradu za reputační škody.

Je třeba zmínit, že kybernetické pojištění není univerzálním řešením všech kybernetických problémů. Důležité je mít silné zabezpečení dat a pravidelně vzdělávat sebe, případně zaměstnance o kybernetické bezpečnosti. Pojištění by mělo být vnímáno jako poslední “obranná linie”, ne jako první a jediná.

Kolik to bude stát?

Ceny kybernetického pojištění se mohou výrazně lišit v závislosti na velikosti a typu podnikání, stejně jako na úrovni zabezpečení a případně minulých incidentech s kybernetickým pojištěním. Pokud již máte takovou zkušenost za sebou, pravděpodobně pro vás následně bude pojištění dražší. Proto je důležité pečlivě zvážit, jaké pojistné riziko je pro vás nebo vaše podnikání nejvhodnější pojistit.

Závěrem lze říci, že kybernetické pojištění je klíčovou součástí moderního podnikání a osobního života v digitálním věku. Jako neviditelný štít chrání před nepředvídatelnými a někdy katastrofálními následky kybernetických útoků. V době, kdy se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí, je tato ochrana nejen moudrým, ale téměř nezbytným krokem k udržení bezpečnosti a stability.