Znamená to, že pojistné riziko je určitá míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události. Způsobem jakým se pojistným nebezpečí bránit je pojištění – například proti vandalismu, krádeži, živelné události a tak dále.

Pojistné riziko může být jedna, či více událostí, ke kterým ale vůbec nemusí dojít, právě kvůli takovým možným událostem se klienti pojišťoven pojišťují. V případě jestliže dojde k pojistné události, pojišťovna Vám vyplatí pojistné plnění, ve Výši jak máte stanovené v pojistné smlouvě.