Muž malující dům

Od 30. června 2023 v 15:00 hodin bude příjem žádostí o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám dočasně přerušen. Toto přerušení je způsobeno přechodem financování programu pod Modernizační fond, což je krok, který má zajistit dlouhodobou udržitelnost a efektivitu tohoto populárního dotačního programu.

Přijímání nových žádostí bude obnoveno až v září 2023.

Výjimky a pokračující programy

Domácnosti s nižšími příjmy mohou nadále podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám Light, který je zaměřen na podporu domácnosti s nižšími příjmy, při realizaci energeticky úsporných opatření. Stejně tak bude pokračovat administrace a schvalování již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření a vyplácení finančních prostředků. Zůstanou i kotlíkové dotace, které budou jednotlivé kraje vyhlašovat v letních měsících. To znamená, že i během tohoto období „dotačních prázdnin“ mohou žadatelé realizovat své projekty a připravit se na podání žádostí po obnovení programu.

Novinky v programu od září 2023

Po obnovení přijímání žádostí v září 2023 dojde k několika významným změnám a vylepšením v programu Nová zelená úsporám. Tyto změny jsou navrženy tak, aby program byl přístupnější, efektivnější a aby podpořil ještě větší množství domácností v jejich snaze o úsporu energií a snížení emisí. Od září budou moci dotace čerpat více domácností než kdy dříve. Většina podmínek pro poskytnutí dotace zůstane stejná nebo budou i výhodnější, což znamená, že program bude ještě atraktivnější pro širší spektrum žadatelů.

Nová opatření

Program bude nově podporovat výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Tato změna je reakcí na rostoucí důraz na snižování emisí a podporu obnovitelných zdrojů energie. Výrazně se zvýší podpora na zateplení a další úsporná opatření, což umožní domácnostem snížit své náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Fotovoltaické systémy

Další významnou změnou je zjednodušení požadavků na instalaci fotovoltaických systémů a celý proces vyřizování žádostí. Tím se sníží administrativní zátěž pro žadatele a urychlí se celý proces získání dotací. Tento krok má za cíl podpořit větší využití solární energie, která je klíčovým prvkem přechodu k udržitelným zdrojům energie.

Další opatření

Změny se dotknou i adaptačních opatření, jako jsou nádrže na dešťovou vodu, zelené střechy či dobíjecí stanice pro elektromobily. Tyto prvky jsou stále důležitější v kontextu změny klimatu a potřeby adaptace městských oblastí na nové podmínky.

Doporučení pro žadatele

Žadatelé, kteří nestihnou podat žádost do konce června, nemusí mít obavy. Mohou léto využít na přípravu nebo realizaci svého projektu a poté o dotaci požádat zpětně v září. Tento přístup jim umožní důkladně se připravit a zajistit, že jejich žádost bude co nejkvalitnější a nejúplnější.

V některých případech se však vyplatí podat žádost do konce června, například pokud jde o dotaci na výstavbu nízkoenergetických domů, které již v nové etapě programu dotovány nebudou. Podpora novostaveb se bude nadále zaměřovat pouze na pasivní domy, kde je efekt energetických úspor největší. To znamená, že pokud plánujete stavbu nízkoenergetického domu, je důležité podat žádost co nejdříve, aby vám tato příležitost neunikla.

Výhody a výzvy nové etapy

Nová etapa programu Nová zelená úsporám přináší mnoho výhod. Pro žadatele je důležité se dobře informovat o všech změnách a novinkách, aby mohli maximálně využít nabízené možnosti. S přechodem pod Modernizační fond se očekává i větší důraz na ekologické a udržitelné projekty, což může být přínosem pro životní prostředí i pro ekonomiku domácností.

Program Nová zelená úsporám představuje důležitý nástroj pro podporu úsporných a ekologických opatření v českých domácnostech. Přechod pod Modernizační fond a dočasné přerušení přijímání žádostí jsou jen dočasnými kroky na cestě k ještě efektivnějšímu a dostupnějšímu systému podpory.