Střechy domů se solárními panely

Po letní pauze Státní fond životního prostředí ČR znovu začne přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti, a to prostřednictvím oblíbeného programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Ten přechází do dalšího programového období a bude financován z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů z emisních povolenek.

Příjem žádostí se pro vlastníky bytových domů otevře v úterý 19. září 2023. Od následujícího úterka, tj. 26. září 2023, budou moci své žádosti podávat i majitelé rodinných domů, konkrétně do nového podprogramu Oprav dům po babičce. Také program NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy bude nadále pokračovat.

„Je nutno zdůraznit, že jde o dlouhodobý program, lidé se nemusí bát, že finance v programu nebudou stačit. Není tak třeba žádat přesně v den spuštění příjmu žádostí, finance budou za týden, měsíc i rok,” podotkl k tomu ministr životního prostředí Hladík.

Co se v nové vlně programu mění?

Nové programové období přináší větší diverzifikaci dotací. Program zohlední nejen kategorii vlastníka nemovitosti, ale také jeho sociálně-ekonomický status. To bude změna oproti dřívějšku, kdy program poskytoval standardní podporu pro rodinné domy a bytové domy bez ohledu na vlastnictví. 

V souvislosti s tím byla již od ledna tohoto roku nabídka rozšířena o program NZÚ Light. Ten nabízí jednoduchou a snadno dostupnou podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Dotace se zaměřují především na tepelnou izolaci domova a solární ohřev vody s přitápěním.

Standardní Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy zahrnuje všechna dřívější podpůrná opatření (s výjimkou dotace na výsadbu stromů pro bytové domy) a zachovává stávající úroveň podpory. Dotace ve výši až 50 % nákladů budou vypláceny po dokončení projektu.

Významně se zvýší finanční příspěvek na zateplení, které přináší největší úspory energie, rozšíří se také nabídka podporovaných tepelných čerpadel. Vítanou novinkou je i možnost výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Naopak beze změn zůstává podpora instalace solárních systémů.

V oblasti novostaveb se podpora zaměří na energeticky nejúspornější budovy. Podpory se tak dočkají realizace zelených střech, využívání dešťové a odpadní vody nebo instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. Tyto dotace doplní další opatření zaměřená na úspory v oblasti stavebnictví, zateplení a energetických zdrojů.

Nadále budou platit bonusy za kombinaci více zelených opatření v jedné žádosti a pro žadatele ze znevýhodněných regionů bude poskytováno desetiprocentní navýšení celkové dotace.

Kromě toho dojde ke zjednodušení administrativy spojené se žádostí. Nově nebude nutné předkládat účetní doklady a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. V případě, že je vyžadována projektová příprava, například u zateplení či nové výstavby, stát přispěje i na ni.

Zálohová dotace pro družstva a SVJ

Další významnou inovací oproti dřívějšku je možnost zálohové dotace pro bytové domy, která je nově dostupná i v některých podprogramech. Dosud byla tato možnost omezena pouze na rodiny s nižšími příjmy v rámci programu Nová zelená úsporám Light. „Tuto novou možnost jsme zavedli s ohledem na nízkopříjmové rodiny žijící v bytech, stejně jako na mladé rodiny, které plánují provést komplexní renovaci svého rodinného domu,“ uvedl v tiskové zprávě ministr Hladík.

Důvodem změny je fakt, že majitelé bytových domů často odkládají rozsáhlé renovace kvůli nutnosti získat souhlas všech vlastníků jednotek nebo družstevních podílů.  Předpisy družstva nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) ale obvykle vyžadují souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků jednotek/družstevních podílů, který může být obtížné získat. Některé domácnosti mají totiž obavu z vyšších příspěvků do fondu oprav – a právě na tyto rodiny změna cílí.

„Investiční podpora bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše těchto bytů. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční příspěvky na fond oprav neměly nijak významně navyšovat. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit,” vysvětlil Hladík.

„Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných (třetí stupeň invalidity) také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ Light,” doplnil ministr.

V žádosti o dotaci na rekonstrukci domu pak musí SVJ nebo bytové družstvo uvést počet vlastníků, jejichž domácnosti splňují kritéria pro nízké příjmy, a také počet sociálních bytů ve svém objektu.

Majitelé rodinných domů získají peníze předem

Vlastníky rodinných domů potěší nový podprogram Oprav dům po babičce. Jeho parametry se podobají standardní Nové zelené úsporám, klíčovou výhodou však je možnost zálohového financování.Žadatel tak může za určitých podmínek získat finanční prostředky předem.

Platí to například v případě zateplení domu. Pokud žadatel provede celkové zateplení, předem získá v rámci dotace až milion korun. Výše dotace může dosáhnout až 50 % z celkových nákladů na zateplení – ty se mohou vyšplhat i na 2 miliony korun. Navíc lze renovaci rozšířit o další úsporná opatření, jako je instalace fotovoltaických panelů, výměna zdrojů energie, rekuperace, nebo instalace nádrže na dešťovou vodu. I na tato opatření pak může žadatel získat dotaci ve formě zálohového financování.

Kromě kombinačního bonusu a bonusu pro žadatele z regionů s nižšími příjmy program Oprav dům po babičce nabízí dodatečný bonus ve výši 50 tisíc korun za každé dítě v rodině, které není plně zaopatřené, a za každé další dítě narozené do roku 2030. Úspěšní žadatelé navíc od příštího roku mohou získat také výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

„Chceme pomoci primárně rodinám s dětmi, které vlastní starší dům bez ohledu na to, zda ho koupily, zdědily nebo získaly v rodině. Tyto domácnosti často nemají dostatek úspor na větší opravy, proto nedosáhnou na standardní Novou zelenou úsporám, ale nesplňují ani podmínky NZÚ Light a jejich bydlení v nezatepleném domě proto může být velmi nákladné,“ vysvětluje ministr Hladík, „díky zálohové dotaci, výhodnému úvěru a bonusu na děti se tyto domácnosti budou moct pustit do rekonstrukce i bez našetřených statisíců na účtu. Peníze, které díky zateplení ušetří v budoucnu na energiích, jim pomohou splatit úvěr.“

„V podprogramu Oprav dům po babičce jsme zpřesnili některé podmínky, abychom mířili přesně tam, kam jsme od začátku chtěli, tedy na mladé rodiny, které si potřebují opravit jednu svou nemovitost. Bude platit, že žadatel může společně se členy domácnosti vlastnit pouze jednu nemovitost určenou pro trvalé bydlení, tedy rodinný dům nebo byt,” upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vlastnictví rekreačního objektu, například chaty či chalupy, ovšem není na překážku. Doplníme, že vlastnictví bude posuzováno v době realizace projektu. Pokud rodina nabyde relevantní nemovitost v době udržitelnosti, nejedná se o porušení podmínek.

Finanční podpora pro obecní byty

Rovněž organizace a instituce, které vlastní bytové domy, například obce, příspěvkové organizace, školy, veřejná správa, nadace a další, mají možnost žádat o finanční podporu pro různé druhy úsporných opatření. Stejně jako ostatní žadatelé nebudou tyto organizace muset doplňovat k žádostem účetní doklady. „Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí, příspěvkových organizací, veřejné správy a dalších subjektů. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, výrazně navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace by mohla dosáhnout až do výše 70 % vynaložených nákladů. Podpora renovací bytových domů umožní benefitovat z rekonstrukcí bytových domů nejen jejich vlastníkům, ale i domácnostem v nájemním bydlení. V zateplených domech s úsporným zdrojem tepla ušetří nájemníci na cenách za energie nemalé částky,“ uvedl Petr Hladík.