SVJ je zkratka spojení společenství vlastníků jednotek. Setkáte se s ním zejména v případě, že kupujete byt v osobním vlastnictví.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká převedením jednotlivých částí nemovitosti do majetku vlastníků. Typicky například při převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví. SVJ následně rozhoduje například o správě domu.

Protože se související právní předpisy několikrát měnily, setkáte se v současnosti se 3 typy společenství vlastníků jednotek.

  1. SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994 – bezformální skupina vlastníků jednotek, která netvoří právnickou osobu. Tato společenství vznikala do konce roku 2013.
  2. SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb. – tato forma společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která má ze zákona na starost správu domu se společnými částmi a jednotkami. Tato SVJ vznikala od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2013 automaticky po splnění předepsaných podmínek.
  3. SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb. – právnická osoba, která ze zákona vykonává správu domu rozděleného pouze na jednotky. Tato SVJ vznikají od 1. 1. 2014 do současnosti, a to přijetím stanov společenství všemi vlastníky jednotek v daném domě a následným zápisem SVJ do rejstříku.