Životní pojištění a sleva na dani: starší pár studuje dokumenty kvůli uplatnění slevy na dani.

Dá vám jistotu, že při vážných zdravotních problémech nezůstanete na holičkách. A ještě vám pomůže ušetřit na daních. To všechno umí životní pojištění. Stačí jen splnit několik základních podmínek a o slevu na dani požádat. Podívejte se sami, jak odpočet daně u životního pojištění funguje.

Díky životnímu pojištění můžete každý rok z daně odečíst i několik tisíc korun. Na odpočet ale nemáte nárok automaticky.

Daňová uznatelnost životního pojištění je totiž závislá na řadě požadavků. Konkrétně:

 • Musíte být pojištění na „dožití“ či „smrt nebo dožití“. S tím se setkáte zejména u kapitálového nebo důchodového životního pojištění. Běžné rizikové životní pojištění tedy odpočet daně neumožňuje.
 • Pojištění jste si uzavřeli sami a jste tedy pojistník i pojištěnec. Pokud vás pojistí někdo jiný, slevu nedostanete.
 • Musíte být pojištění alespoň na 5 let.
 • Smlouva musí trvat minimálně do vašich 60 let a nesmíte ji předčasně ukončit.
 • Pojištění nesmí umožňovat žádné předčasné výběry, jako jsou například úroky z investic.
 • Pokud máte pevně sjednanou částku pro případ dožití musí být minimálně 40 000 Kč u smluv s dobou trvání do 15 let a nejméně 70 000 Kč u smluv, které jsou sjednané na více než 15 let.

Zároveň je potřeba zmínit, že daňová uznatelnost životního pojištění se nevztahuje na připojištění, která si k pojistce sjednáte. Tedy například na připojištění trvalých následků, invalidity nebo vážných onemocnění.

Životní pojištění a daně: kolik si odečtete

Když uvedené podmínky splňujete, nic nebrání tomu, abyste odpočet životního pojištění z daní využili. Daňový základ si přitom snížíte maximálně o 24 000 Kč.

Právě z částky, o kterou si snížíte daňový základ, přitom spočítáte finální slevu na dani. Konkrétně je to 15 % z této sumy.

Pokud jste tedy za uplynulý rok zaplatili na pojistném 24 000 Kč (a více), odečtete si 3 600 Kč – tedy 15 % z 24 000 Kč. Pamatujte také na to, že celkový limit 24 000 Kč platí i v případě, že uzavřete více pojistek a vztahuje se na všechny dohromady. I když tedy máte dvě pojistky, za které za rok zaplatíte 50 000 Kč, daňový základ si snížíte jen o zmíněných 24 000 Kč.

Díky životnímu pojištění můžete každý rok ušetřit několik tisíc na dani z příjmu. Podívejte se, co musíte splnit.
Díky životnímu pojištění můžete každý rok na dani ušetřit více než 3 000 Kč

Jak postupuje zaměstnanec a jak OSVČ

Odpočet životního pojištění uplatňujete vždy v daňovém přiznání za předchozí rok. Postup je přitom odlišný u zaměstnanců a u lidí, kteří podávají přiznání k dani z příjmu sami.

 • Zaměstnanec – jakmile dostanete od pojišťovny potvrzení o zaplaceném životním pojištění (rozesílá ho automaticky), musíte s ním za mzdovou účetní ve své firmě. Ta to zohlední v ročním zúčtování daně. O více se starat nemusíte.
 • OSVČ – v daňovém přiznání musíte uvést, jakou částku (zaplacené pojistné), chcete odečíst od daňového základu. Zároveň musíte potvrzení od pojišťovny přidat jako přílohu k daňovému přiznání.

Kromě jednodušší administrativy mají zaměstnanci ještě jednu výhodu. Na „životko“ jim může přispět i zaměstnavatel, a to až 50 000 Kč ročně. Zaměstnavatel si pak tuto částku odečte od svého daňového základu.

Vy si sice jeho příspěvek na životní pojištění do svých daní dát nemůžete (nevyužijete ho tedy ke snížení daňového základu), sami ale nemusíte platit tak vysoké pojistné. Nebo využijete vyšší pojistnou částku. Budete tak lépe chráněni.

Zrušení životního pojištění a daně

Největším problém, se kterým se u životního pojištění v souvislosti s daněmi setkáte, je předčasné ukončení „životka“.

Pokud to uděláte (nebo požádáte například o mimořádný výběr), o slevu na dani přijdete. A nejen o tu budoucí, ale i o ty minulé.

Znamená to, že musíte státu vrátit daňové odpočty za životní pojištění z předchozích let. A to až 10 let zpětně.

V následujícím přiznání k dani z příjmu tedy navýšíte svůj daňový základ o stejnou částku, o kterou jste ho díky životnímu pojištění v předchozích letech snížili.

Kolik peněz to bude, zjistíte z předešlých daňových přiznání nebo z potvrzení o zdanitelných příjmech. To dostanete každý rok od zaměstnavatele.

A pozor – abyste životní pojištění dodanili, musíte podat daňové přiznání, i když jste zaměstnanec.

Pokud vám navíc na pojistku přispíval i zaměstnavatel, musíte ho o ukončení smlouvy informovat. A to do konce měsíce, ve kterém jste pojistku zrušili.

Kromě toho jsou se zrušením životního pojištění spojené i poplatky za předčasné ukončení smlouvy. A také ty dokážou vaše úspory z „životka“ velmi výrazně snížit.

Výhodnější proto bývá životní pojištění zachovat a pouze snížit pojistnou částku. Budete tak platit méně a nemusíte vracet žádné slevy.

Pro koho má životní pojištění smysl

Životní pojištění se vám navíc vyplatí i v případě, že odpočet od daně neuplatňujete. Zejména pokud:

 • je na vás někdo finančně závislý,
 • máte rodinu,
 • splácíte hypotéku
 • nebo máte jiné velké závazky.

Životní pojištění vám totiž nabízí nejen úspory na důchod, ale hlavně prostředky pro vaše nejbližší v případě, že zemřete.

Díky těmto penězům se lépe vyrovnají s propadem příjmů. A dokážou doplatit i případný hypoteční úvěr.

Stejně tak má smysl využít i různá připojištění, například:

 • invalidity,
 • trvalých následků,
 • závažných onemocnění
 • či hospitalizace v nemocnici.

Správně nastavené životní pojištění přitom pokryje nejen výpadek příjmů, ale pomůže vám i s případnými stavebními úpravami či pořízením zdravotních pomůcek.

Stačí jen zvolit vhodná rizika, nastavit dostatečný limit pojistného plnění a zkontrolovat výluky z pojištění.

A pokud si nejste jistí, požádejte nás o pomoc s výběrem životního pojištění. Vyslechneme si vaše požadavky a pomůžeme vám najít tu nevýhodnější pojistku na trhu.

5 základních otázek a odpovědí

Faktorů, které ovlivňují výsledný daňový odpočet, je celá řada. Proto jsme na závěr připravili ještě shrnutí těch nejdůležitějších otázek a odpovědí.

Tady je:

Jaké životní pojištění lze odečíst z daní?Pouze takové, které jste si založili sami, je uzavřené alespoň na 5 let, vztahuje se na „dožití“ nebo „smrt či dožití“ a má dostatečnou cílovou částku. U čistě rizikového životního pojištění tedy odpočet daně neuplatníte.
Jak velké je daňové zvýhodnění u životního pojištění?Z daňového základu si můžete odečíst až 24 000 Kč. Reálná sleva na dani je pak 15 % z odpočtené částky – tedy až 3 600 Kč.
Můžu do daňového odpočtu za životní pojištění započítat i příspěvky, které mám od zaměstnavatele?Ne, počítá se pouze pojistné, které jste zaplatili sami.
Jak zjistím, jakou částku si můžu odečíst od daňového základu?Pojišťovna vám na začátku každého roku pošle potvrzení o zaplaceném pojistném, ve kterém najdete i přesnou částku. Potvrzení pak dáte zaměstnavateli, nebo ho přiložíte k daňovému přiznání (pokud ho podáváte sami).
Jak je to s daňovými odpočty, když životní pojištění předčasně ukončím?V takovém případě musíte vše dodanit – tedy vrátit slevu, kterou jste v minulých letech získali. A to za každý rok, kdy jste slevu uplatňovali (až 10 let zpětně).