Detail pobočky Allianz

Podle nedávné tiskové zprávy Allianz pojišťovny nadále úspěšně bojuje proti pojistným podvodům a daří se jí před zneužitím bránit čím dál větší objemy peněz. V roce 2022 bylo prošetřováno a odhaleno celkem 2470 případů v celkové hodnotě 368 milionů korun. Tento výsledek překonal rekordní předloňský rok, kdy bylo odhaleno podvodů za 367 milionů korun.

Nejčastějším místem prošetřování a odhalování případů se stala Praha, kde detektivové zaznamenali 423 případů podvodů s celkovou hodnotou 70,2 milionů korun. Středočeský kraj se umístil na druhém místě s odhalenými podvody ve výši 41,2 milionů korun. Třetí příčku pak obsadil Ústecký kraj s odhalenými podvody v hodnotě 38,3 milionů korun.

Šidí se u všech typů pojistek

„V autopojištění nejčastěji dochází k případům, kdy se klienti při dopravní nehodě snaží získat pojistné plnění z pojištěných rizik vandalismus nebo střet se zvěří, ačkoliv nemají havarijní pojištění. U majetkového pojištění zaznamenáváme pozměňování informací o vzniku škody – uvedení jiného místa vzniku, jiné doby či osoby. Výjimkou není ani záměrné navyšování škod. V poslední době se také častěji setkáváme s pozměněnými doklady, ať už jde o data, jména či ceny“ popisuje trendy v oblasti pojistných podvodů Robert Chrenka, manažer operačních rizik Allianz pojišťovny.

„U zdravotního pojištění evidujeme především zatajování informací o zdravotním stavu pojištěného při sjednávání pojištění a dále zatajování provozování sportu na profesionální úrovni,“ dodává Chrenka.

Pojďme se podívat, jaké případy vyšetřovatelé řešili.

Podvodná faktura za opravu

Klient předložil pojišťovně Allianz žádost o náhradu škody z pojištění odpovědnosti, tvrdil totiž, že došlo k poškození jeho notebooku, který omylem shodil ze stolu. K žádosti přiložil servisní zprávu, která potvrzovala neopravitelnost zařízení. 

Likvidátorka Allianz si však na dokladu všimla podezřelých znaků – například přelepených a pozměněných údajů. Posléze bylo zjištěno, že skutečné datum vystavení zprávy je o několik měsíců starší. Po důkladném šetření se navíc ukázalo, že stejná škoda byla nahlášena i u další pojišťovny, ovšem s jiným datem události. Klient byl konfrontován s tímto zjištěním a Allianz podala trestní oznámení. Policie České republiky následně zahájila trestní stíhání.

Zatajené informace o pojištění

Jeden muž podal pojišťovně nárok na náhradu škody za úraz, který utrpěl při manipulaci s nákladem na návěsu. Poté, co obdržel pojistné plnění, stále nebyl spokojen a rozhodl se poskytnout další lékařskou dokumentaci, tvrdící, že potřebuje pokračovat v léčení, a žádal o vyšší odškodnění. Avšak při uzavírání pojištění a oznámení o úrazu neuváděl, že má uzavřené další úrazové pojištění u jiných komerčních pojišťoven. Vyšetřovatelé z Allianz však odhalili, že dotyčný má životní pojištění u čtyř dalších společností a dokonce nahlásil úraz u jedné z nich ve stejném období jako u Allianz.

Na základě těchto zatajených informací pojišťovna zrušila připojištění a klient byl vyzván k vrácení neoprávněně vyplaceného pojistného plnění. Nespokojený muž se však rozhodl s tímto opatřením nesouhlasit a podal žalobu proti Allianz. Soud žalobu zamítl, a nyní je případ prověřován policií České republiky pro podezření z podvodu. Allianz tak úspěšně odhalila a odvrátila pokus o pojišťovací podvod.

„Odcizené” vozidlo

Jeden z klientů Allianz pojišťovny nahlásil krádež svého vozidla, které bylo vybaveno veškerým příslušenstvím. Během vyřizování škody předal pojišťovně dva klíče k vozidlu. Mobilní technik si však všiml, že klient odevzdal pouze dva klíče, aniž by na nich byly patrné známky opotřebení. Tato skutečnost vyvolala podezření a vyšetřovatelé Allianz se rozhodli případ detailně prošetřit.

Během vyšetřování bylo zjištěno, že oba předané klíče byly použity pouze jednou – a to při prodeji vozidla. Zajímavým zjištěním byla také existence třetího klíče, jehož nepřítomnost klient nedokázal vysvětlit. Klíč byl tedy zřejmě použit při deklarované krádeži vozidla. Po důkladném zvážení proto bylo rozhodnuto, že škoda nebude hrazena.