Moře

Letní dovolená u moře je často spojena s klidem a odpočinkem, ale také s různými riziky, které byste neměli podcenit. Ať už plánujete lenošit na pláži, objevovat podmořský svět nebo se věnovat adrenalinovým sportům, správně zvolené cestovní pojištění vám může ušetřit mnoho starostí, ale také i peněz. V tomto článku se dozvíte, jaké typy pojištění jsou nezbytné, jaké připojištění je vhodné zvážit a na co si dát pozor při výběru cestovního pojištění.

Evropský průkaz zdravotního pojištění vs. komerční cestovní pojištění

Pokud cestujete po Evropské unii, můžete se spoléhat na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Tento průkaz vám zajistí lékařskou péči za stejných podmínek jako místním obyvatelům. Je však důležité si uvědomit, že české zdravotnictví je ve srovnání s jinými zeměmi často levnější. V zahraničí mohou být některé zdravotní zákroky a léky spojeny s vysokými doplatky.

EHIC vám také nezajistí repatriaci (převoz zpět do vlasti), péči u soukromých lékařů ani asistenční služby. Proto se doporučuje sjednat si komerční cestovní pojištění, které pokryje veškeré tyto náklady a nabídne vyšší limity a širší rozsah služeb.

Proti jakým rizikům se na dovolenou u moře pojistit?

Mezi nabídkami existují značné rozdíly, a to jak v obsahu pojištění, tak ve výši pojistných limitů a rozsahu asistenčních služeb. Při výběru vhodného produktu je důležité zohlednit několik faktorů:

 1. Cíl a způsob cestování: Destinace a dopravní prostředek, který budete využívat, hrají zásadní roli při výběru pojištění. Pojištění by mělo odpovídat rizikům spojeným s konkrétní zemí a způsobem dopravy.
 2. Společníci na cestě: Je rozdíl, zda cestujete sami, s rodinou nebo skupinou přátel. Pojištění by mělo pokrývat všechny členy výpravy a jejich specifické potřeby.
 3. Délka pobytu: Čas strávený na cestě ovlivňuje riziko vzniku nepředvídatelných událostí. Delší pobyty mohou vyžadovat vyšší pojistné krytí.
 4. Plány na dovolené: Zvažte aktivity, které plánujete. Například adrenalinové sporty, turistika v odlehlých oblastech nebo kulturní akce v přeplněných městech mohou vyžadovat speciální připojištění.

Základní balíček cestovního pojištění vždy obsahuje pojištění léčebných výloh, které pokrývají náklady na zdravotní péči v zahraničí. Zahrnuje úhradu za lékařská ošetření, hospitalizaci, léky a případně i transport zpět do vlasti v případě vážného onemocnění či úrazu. Odpovídající limit léčebných výloh vám zaručí klid na cestách a ochrání vás před vysokými výdaji za zdravotní péči v zahraničí.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti by mělo být součástí každého cestovního pojištění. Kryje škody, které způsobíte třetím osobám, ať už na zdraví nebo na majetku.

Během dovolené může dojít k mnoha nepředvídatelným situacím. I při běžných aktivitách může dojít k nehodě, která způsobí škodu na zdraví nebo majetku. Léčba zranění nebo oprava či náhrada poškozených předmětů může být velmi nákladná. Pojištění odpovědnosti vám může ušetřit značné finanční výdaje. 

Co pojištění odpovědnosti pokrývá?

 1. Škody na zdraví: Pokud způsobíte zranění třetí osobě, pojištění odpovědnosti pokryje náklady na lékařskou péči, rehabilitaci a případnou kompenzaci za utrpěnou újmu.
 2. Škody na majetku: Pojištění odpovědnosti kryje náklady na opravu nebo náhradu poškozeného nebo zničeného majetku, například pokud omylem poškodíte vybavení hotelového pokoje nebo jiné cenné předměty.
 3. Právní náklady: Pokud dojde k právnímu sporu, pojištění odpovědnosti může pokrýt náklady na právní poradenství a soudní výlohy.

Další možná připojištění

Sporty

Pojišťovny rozdělují sporty v rámci cestovního pojištění do několika kategorií podle rizikovosti. Tento systém umožňuje lépe přizpůsobit pojistné podmínky a ceny jednotlivým sportovním aktivitám. Obvykle se sporty dělí na následující skupiny:

 1. Rekreační sporty: Tato kategorie zahrnuje běžné sportovní aktivity, které nejsou považovány za rizikové. Patří sem například plavání, turistika, jízda na kole, běh, fitness cvičení nebo nenáročné vodní sporty jako šnorchlování.
 2. Rizikové sporty: Do této skupiny spadají sporty s vyšší mírou rizika, které vyžadují speciální pojištění. Patří sem například lyžování a snowboarding na upravených sjezdovkách, vodní lyžování, potápění do určité hloubky, surfing, horolezectví do určité nadmořské výšky nebo rafting na středně náročných řekách.
 3. Extrémní sporty: Jedná se o sporty s vysokým rizikem, často vyžadující speciální dovednosti a vybavení. Patří sem například parašutismus, bungee jumping, horolezectví ve vysokých nadmořských výškách, potápění do velkých hloubek, extrémní lyžování mimo upravené tratě nebo motoristické sporty.
 4. Profesionální sporty: Tato kategorie je určena pro sportovce, kteří se účastní soutěží nebo sportovních akcí na profesionální úrovni. Pojištění pro tyto sporty bývá dražší a je třeba specificky sjednat pokrytí pro konkrétní aktivity.

Každá pojišťovna může mít vlastní systém třídění sportů, proto je důležité si před sjednáním pojištění pečlivě přečíst pojistné podmínky a zjistit, zda vybrané sporty jsou zahrnuty v základním balíčku nebo vyžadují připojištění.

Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna je užitečné pro případy, kdy nemůžete na dovolenou odcestovat z důvodu nemoci nebo úrazu. Kryje náklady spojené se stornováním zájezdu, které byste jinak museli platit ze svého.

Pojištění zavazadel

Při cestování je také důležité myslet na pojištění zavazadel. Toto pojištění kryje škody způsobené ztrátou, krádeží nebo poškozením vašich věcí. Doporučuje se pojistit nejen hlavní zavazadla, ale také cennosti a elektroniku, kterou si berete s sebou na dovolenou.

Pojištění právní ochrany

Dalším užitečným připojištěním může být pojištění právní ochrany. Toto pojištění vám poskytne pomoc v případě právních sporů, které mohou nastat například při dopravní nehodě, problémech s ubytováním nebo nákupem zboží v zahraničí. Pojišťovna vám zajistí právní poradenství a případně i právní zastupování.

Pojištění zrušení letu

Zrušení letu může být velkým problémem, zejména pokud nemáte pojištění, které by pokrylo náklady spojené s náhradním letem nebo ubytováním. Toto pojištění se vyplatí zejména při cestování do vzdálenějších destinací, kde může být zajištění náhradního letu složité a drahé.

Ačkoli je riziko teroristických útoků nízké, některé pojišťovny nabízejí pojištění proti terorismu. Toto pojištění vám poskytne finanční kompenzaci v případě, že by došlo k teroristickému útoku v destinaci, kam cestujete. Kryje například náklady na evakuaci, lékařské ošetření nebo ztrátu zavazadel.

Cestovní pojištění k moři by mělo být komplexní a pečlivě si prostudujte podmínky jednotlivých pojišťoven a vyberte si takové pojištění, které nejlépe odpovídá vašim potřebám a plánům na dovolené. Nezapomeňte, že kvalitní pojištění vám může ušetřit mnoho starostí a peněz, pokud se během dovolené něco pokazí.