Havárie dvou aut.

V dubnu letošního roku prošla Česká republika klíčovými změnami v regulaci povinného ručení. Tyto změny nejsou jen administrativní formalitou, ale představují významný posun v tom, jak se v naší zemi přistupuje k ochraně v případě dopravních nehod. Tento článek vám přiblíží, co tyto změny znamenají pro řidiče a majitele vozidel, a proč jsou tak důležité.

Nová definice provozu vozidla

Významnou změnou je nová definice provozu vozidla, která nyní zahrnuje jakékoliv použití vozidla v souladu s jeho obvyklou funkcí, a to i v případě, že vozidlo stojí. Tato aktualizace může mít dalekosáhlé důsledky pro pojistné případy, neboť rozšiřuje pojetí situací, ve kterých může dojít k pojistné události, což vyžaduje zvýšenou pozornost všech řidičů.

Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění

Jednou z nejvýznamnějších změn je nárůst minimálních limitů pojistného plnění z 35 milionů korun na 50 milionů korun.

V kontextu rostoucí inflace a nákladů na zdravotní péči a opravy vozidel tento krok odráží realitu, že staré limity již neodpovídaly současné ekonomické situaci. Experti navíc doporučují zvážit ještě vyšší limit pojistného plnění, ideálně na úrovni 100 milionů korun. Ačkoli to může na první pohled připadat jako zbytečný luxus, v případě vážné nehody se může tento rozdíl ukázat jako zásadní.

Rozšíření okruhu vozidel

Změna regulace také zahrnuje rozšíření kategorie vozidel, na která se vztahuje povinné ručení. Nyní to znamená, že povinné ručení musí mít i vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a vozidla vážící více než 25 kilogramů s rychlostí vyšší než 14 km/h. To představuje značnou změnu zejména pro majitele rychlých elektrokoloběžek, které se stávají čím dál tím populárnější. S nárůstem nehod způsobených těmito vozidly přichází tento krok jako logická odpověď na potřebu lepší ochrany jak jezdců, tak třetích osob.

Konec nutnosti mít při sobě zelenou kartu

Pro vnitrostátní použití už řidiči nebudou muset mít fyzickou zelenou kartu jako doklad o pojištění. Tato změna reflektuje moderní dobu a technologický pokrok, kdy informace o pojištění lze snadno ověřit elektronicky. Nicméně, při cestách do zahraničí zůstává zelená karta důležitým dokladem.

Změna odpovědnosti za sjednání povinného ručení

Odpovědnost za sjednání povinného ručení se přesouvá od vlastníka vozidla na provozovatele. Toto je zvláště relevantní pro vozidla na leasing, kde provozovatel a vlastník vozidla nemusí být totožné osoby. Tato změna klade důraz na to, kdo má vozidlo ve skutečném užívání, a tedy kdo by měl nést odpovědnost za jeho pojištění.

Nově bude povinné ručení platné ihned po uhrazení první splátky pojistného, což znamená, že informace o sjednání smlouvy bude předána do databáze České kanceláře pojistitelů v reálném čase. Tato změna umožňuje okamžitou verifikaci pojištění policií a zjednodušuje celý proces.

Výjimky z povinného ručení

Nová regulace také přináší výjimky pro některé typy vozidel. Lehčí a pomalejší elektrokoloběžky, elektrokola, invalidní vozíky a zahradní malotraktory, které neopouštějí privátní pozemky, jsou nyní z povinného ručení vyjmuty. Tyto změny v regulaci povinného ručení přinášejí mnoho novinek a potenciálních výhod pro řidiče a majitele vozidel. Zároveň však vyžadují zvýšenou pozornost a informovanost, aby bylo možné se v novém regulačním prostředí efektivně orientovat.