Pobočka Banky Creditas

Banka CREDITAS zaznamenala vynikající výsledky v průběhu minulého roku, což reflektuje nejenom růst klientských vkladů, ale také nárůst objemu poskytnutých úvěrů. Čistý provozní zisk banky vzrostl meziročně o pozoruhodných 148 %, z částky 456 milionů na impozantních 1,13 miliardy korun. Nárůst byl také u počtu klientů, který se zvýšil o téměř pětinu, přičemž Banka CREDITAS ke konci roku evidovala více než 205 000 klientů. Paralelně s tím stoupla i bilanční suma banky, a to o 38 %, překračující hranici 130 miliard korun.

Banka CREDITAS se může pyšnit nejen růstem v objemu poskytnutých úvěrů, ale také kvalitou svého úvěrového portfolia. Téměř třetina poskytnutých úvěrů směřuje do projektů českých firem, což naznačuje důvěru banky v místní ekonomiku. Objem úvěrů vzrostl o téměř 28 % a pozoruhodné je, že podíl úvěrů v selhání ke konci roku 2023 činil pouze 2,4 %, což je znakem silného a zdravého financování.

Jediný akcionář banky přispěl k posílení základního kapitálu banky částkou 1,7 miliardy korun během roku 2023.

Dlouhodobě se nám daří získávat depozita a efektivně je alokovat. Díky tomu dosahujeme velmi dobré ziskovosti jak v absolutním vyjádření, tak i z pohledu výkonnosti kapitálu – rentabilita kapitálu Tier 1 přesáhla za loňský rok 15 %,“ komentuje výsledky předseda představenstva Banky CREDITAS Vladimír Hořejší.

Co to znamená v širším pohledu?

Je třeba zdůraznit, že úspěch Banky CREDITAS není pouze výrazem finanční síly, ale také důsledku efektivního řízení rizik a schopnosti přizpůsobit se proměnlivým podmínkám trhu. Banka CREDITAS se tak stává důležitým hráčem v bankovním sektoru, přispívajícím k rozvoji české ekonomiky a poskytujícím kvalitní služby svým klientům, nicméně, cesta k úspěchu není vždy hladká.

Bankovní sektor čelí neustálým výzvám, včetně změn v regulacích, hospodářských cyklů a nových technologických trendů. Pro banku je nezbytné, aby i nadále investovala do inovací a digitální transformace, aby udržela konkurenční výhodu a mohla lépe sloužit potřebám svých klientů v dynamickém prostředí. Vize banky by měla být zaměřena na udržení vysoké úrovně zákaznického servisu, zajištění finanční stability a podpora udržitelného rozvoje.

„Naší ambicí je klientům poskytovat širší spektrum služeb u zhodnocování úspor, proto jsme loni zatraktivnili eurové vklady a v reakci na zájem o investice spustili dva nové investiční nástroje: Max Invest a CREDITAS Invest App. Letos chceme také posilovat nabídku fondů,“ dodává Hořejší.

Výsledky Banky CREDITAS za rok 2023 jsou povzbudivé a nabízejí optimistický pohled do budoucnosti českého bankovnictví. S pevným základem a strategickým směřováním může Banka CREDITAS nadále hrát klíčovou roli v podpoře ekonomického rozvoje a finanční stability v České republice.