Úvěr je finanční prostředek, který vám umožňuje získat peníze, které nevlastníte, od banky, finanční instituce nebo jiného věřitele. Jedná se o dohodu mezi vámi (dlužníkem) a věřitelem (například bankou), ve které se stanovují podmínky, za kterých vám bude poskytnuta částka peněz. Tuto částku následně splácíte v rámci dohodnutých termínů, často s úrokem.

Úvěry jsou běžně využívány lidmi a firmami pro financování různých potřeb. Například můžete požádat o úvěr na nákup domu, auta nebo jiných věcí, které si nemůžete okamžitě dovolit zaplatit v hotovosti. Úvěr vám umožňuje získat potřebné peníze a postupně je splácet po dohodnutém období.

Při žádosti o úvěr se věřitel obvykle zajímá o vaši schopnost splácet. Posuzuje vaši finanční situaci, příjem, kreditní historii a další faktory, aby se ujistili, že jste schopni splácet úvěr včas. V závislosti na těchto faktorech a druhu úvěru může věřitel stanovit úrokovou sazbu, tedy poplatek, který musíte platit za využití úvěru.

Splácení úvěru se obvykle provádí formou pravidelných plateb, které zahrnují část splátky kapitálu (samotné půjčky) a úroků. Splácení úvěru může být rozloženo na delší období, například na několik let, což vám umožňuje rozložit náklady na splácení do pohodlnějších částek.

Zajištění úvěru

Úvěry se mohou nebo nemusí zajišťovat. V případě zajištění se snižuje riziko úvěru a obvykle je spojen s nižší úrokovou sazbou. Nejčastějším způsobem zajištění je vytvoření zástavního práva na nemovitosti nebo movitý majetek.

Druhy nejznámějších úvěrů: