Graf vývoje ceny ropy

V dubnu 2024 inflace v České republice mírně vzrostla a dostala se do horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Podle zveřejněných údajů cenová hladina v dubnu meziročně stoupla o 2,9 %, což je o 0,9 procentního bodu více než v předchozím měsíci.

Dubnová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu vyšší, než očekávala jarní prognóza ČNB. Klíčovým faktorem této odchylky byl vývoj cen potravin. Předpokládalo se, že ceny potravin budou v dubnu dále klesat, byť pomalejším tempem, ale ve skutečnosti došlo k jejich mírnému zdražení. Potraviny jsou jednou z nejvíce kolísavých položek spotřebního koše, a proto mohou mít velký vliv na celkovou inflaci.

Předpokládá se však, že ceny potravin budou v budoucnu pozitivně ovlivňovány zlevňováním světových agrárních komodit a domácí zemědělské výroby.

Jádrová inflace a ceny potravin

Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, v dubnu odpovídala očekáváním a dále mírně zvolnila. Tento pokles byl způsoben nízkým růstem cen zahraničních vstupů a předchozím útlumem domácí poptávky, který byl ovlivněn přísnou měnovou politikou ČNB. Tento vliv vedl k poklesu ziskových přirážek výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. V dubnu tedy došlo k lehkému zpomalení růstu cen zboží i služeb, přestože růst cen služeb zůstává na vyšší úrovni.

Ceny pohonných hmot a regulované ceny

Zdražení pohonných hmot v dubnu odpovídalo očekáváním a bylo důsledkem předchozího růstu cen ropy na světových trzích a oslabení koruny v předchozích měsících. Tyto faktory však již rychle odeznívají. Meziroční růst regulovaných cen v dubnu také lehce zpomalil, což bylo způsobeno zlevňováním energií spojených s bydlením.

Po uzavření prognózy bylo oznámeno snížení cen elektřiny a plynu významným dodavatelem, které se očekává na přelomu druhého a třetího čtvrtletí tohoto roku. Tento krok bude mít mírně protiinflační dopad na segment spotřebitelského koše.

Meziměsíční růst cen

Cenová hladina v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0,7 %. I když se jednalo o mírně vyšší růst, než předpokládala jarní prognóza, hlavním důvodem této odchylky byly ceny potravin, jejichž vývoj je často značně kolísavý. Nicméně kvalitativní vyznění jarní prognózy ČNB zůstává v platnosti. Podle této prognózy se inflace bude v průběhu letošního roku pohybovat v blízkosti 2% cíle.

Zvýšení inflace může ovlivnit mnoho aspektů každodenního života.

Vyšší ceny potravin a pohonných hmot mohou zvýšit náklady na život a ovlivnit rodinné rozpočty. Nicméně, pokles cen energií a mírná jádrová inflace mohou přinést určitou úlevu. Celkově je důležité sledovat, jak se inflace vyvíjí, a jak na ni reaguje ČNB svou měnovou politikou, aby se udržela cenová stabilita a podpořil ekonomický růst.

Výhled do budoucnosti

Veřejnost by měla být připravena na to, že inflace může v následujících měsících kolísat, zejména v závislosti na vývoji cen potravin a energií na světových trzích. ČNB bude pravděpodobně i nadále monitorovat situaci a případně přizpůsobovat svou měnovou politiku, aby zajistila stabilitu cen. Zároveň je důležité, aby spotřebitelé a podniky byli informováni o aktuálních trendech a přizpůsobili své finanční plánování podle měnících se ekonomických podmínek.