Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, což vede ke snížení kupní síly peněz. V jiných slovech, inflace znamená, že za stejnou částku peněz lze koupit méně zboží a služeb. Inflace je tedy protikladem deflace, kdy dochází ke snižování cenové hladiny.

Inflaci mohou způsobit různé faktory, jako jsou například růst poptávky po zboží a službách, zvýšení nákladů na výrobu nebo nárůst množství peněz v oběhu. Inflace se obvykle vyjadřuje procentuálním nárůstem cenové hladiny za určité období, například za jeden rok.

Míra inflace je důležitá pro ekonomiku, protože má vliv na několik aspektů, včetně kupní síly peněz, úrokových sazeb, investic a mezinárodního obchodu. Vysoká míra inflace může vést k poklesu kupní síly peněz, ke zvýšení úrokových sazeb, ke snížení investic a k omezení mezinárodního obchodu. Naopak, nízká míra inflace nebo míra deflace může vést k ekonomické stagnaci a snížené poptávce po zboží a službách.

Centrální banky často používají nástroje jako je měnová politika a úrokové sazby k regulaci inflace a udržování cenové stability.

Velmi jednoduše by se to dalo shrnout tak, že inflace je znehodnocení peněz.

Dejme si názorný příklad:

Za stejnou sumu, řekněme 1.000,- jste si včera mohli koupit více výrobků než dnes (inflace v průběhu času snižuje hodnotu peněz).