Pojistná tabulka s kalkulačkou, klíči a modelem domu

Česká asociace pojišťoven (ČAP) nedávno přišla se zajímavým novým nástrojem. V červenci představila kalkulačku orientační pojistné hodnoty nemovitostí, kterou vytvořila ve spolupráci s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Tato kalkulačka je klíčovou součástí nového samoregulačního standardu, který harmonizuje stanovení pojistných hodnot pro nemovitosti napříč celým pojistným trhem. S touto inovací bude proces určení pojistné hodnoty ještě přesnější a transparentnější.

Kalkulačka vypočítá hodnotu nemovitostí

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze se spojila s týmem odborníků z České asociace pojišťoven s cílem vyvinout metodiku pro výpočet jednotkové ceny standardizovaných typů staveb, zvláště rodinných domů. Tato metodika byla následně využita při tvorbě kalkulačky orientační pojistné hodnoty nemovitostí, zahrnuté do samoregulačního standardu.

Tento standard trhu poskytuje nezávislou a odbornou metodu pro stanovení stavební hodnoty nemovitostí, což klientům poskytuje zdroj spolehlivých, pravidelně aktualizovaných a transparentních informací pro správné nastavení pojistných smluv – zejména u pojištění nemovitosti.

Analýza provedená ČAP ukázala, že až dvě třetiny pojištěných nemovitostí vykazují určitou míru podpojištění, což znamená, že by v případě škody nemovitost nebyla dostatečně pojištěna.

Kalkulačka je snadno použitelný nástroj, díky němuž mají klienti možnost prověřit, zda není jejich nemovitost podpojištěná. Je však důležité zdůraznit, že hodnota z kalkulačky je orientační – pojišťovny si stále zachovávají svobodu v určování vlastní cenové politiky a zohledňují v ceně pojistky i další faktory.

Nová metodika pro pojišťovny

Vypracovaná metodika pro výpočet hodnoty staveb slouží k určení doporučené pojistné hodnoty rodinných domů. Vychází přitom z běžných pravidel pro počítání nákladů ve stavebnictví. Doporučená hodnota se skládá ze tří klíčových komponent – nákladů na samotnou stavbu, vedlejších nákladů a ostatních nákladů a DPH.

Nový samoregulační standard vstoupil v platnost v červenci 2023 a momentálně probíhá dobrovolné zapojení členských pojišťoven do tohoto standardu. Následujícím krokem bude implementace výpočtové metodiky do praxe jednotlivých pojišťoven.

Všichni aktéři distribučního procesu budou pochopitelně detailně seznámeni s obsahem nového standardu. Česká asociace pojišťoven (ČAP) proto paralelně se zavedením nové metodiky chystá sérii seminářů zaměřených na vzdělávání pojišťoven a makléřů, které se uskuteční v následujících týdnech. Tyto semináře budou hrát klíčovou roli při zavádění nového standardu do praxe a zajištění jeho efektivního uplatnění. V září pak bude bude kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitostí představena veřejnosti.