Jedná se o stav, kdy pojistné krytí neodpovídá pojistnému riziku, to znamená že pojistná částka je
nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku. Pokud vlastníte nemovitost, je důležité situaci
nepodceňovat a případné pojištění nemovitosti každé dva roky revidovat, jelikož situace na trhu s
nemovitostmi se neustále mění a ceny nemovitostí rostou, proto je skutečně důležité pojistky
upravovat, když se změní cena domu/bytu a to platí i třeba po provedené rekonstrukci.

Příklad:
V roce 2016 jste si koupili nemovitost a i v té době uzavřeli pojistku na pojištění nemovitosti, ale od té
doby jste smlouvu nerevidovali. Nemovitost za tu dobu stoupla o několik desítek procent nahoru a vy jste
pořád pojištění na cenu nemovitosti co byla v roce 2016. V případě toho, kdyby došlo třeba k požáru a
nemovitost Vám celá shořela, pojišťovna Vám vyplatí tu sumu na kterou byla nemovitost pojištěna v roce
2016 a Vy byste tím pádem na tom prodělali.