Pojistnou hodnotou se myslí nejvyšší možná finanční újma, která může nastat díky pojistné události, proto je velmi důležité správně nastavit pojistnou hodnotu.

Dost často se stává, že například domácnosti jsou takzvaně podhodnocené (podpojištěné). Pojišťovna pak vyplatí po pojistné události míň peněz, než jaká byla doopravdy jejich hodnota a to z toho důvodu, že byla špatně nastavena pojistná hodnota.

Správné nastavení pojistné hodnoty tak patří mezi klíčové rozhodnutí.
Například u pojištění domácnosti by mělo správně obsahovat prakticky vše, bez čeho se neobejdete. Ať už se jedná například o nábytek, oblečení, knihy, elektroniku nebo cennosti. V posledních dvou zmiňovaných věcech je i dobré cenné věci nafotit a předat fotodokumentaci pojišťovně ke smlouvě.