Osvětlená budova České národní banky

Bankovní rada informovala, že ponechává úrokové sazby na současné úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tedy zůstává stabilní na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Rozhodnutí bylo podpořeno většinou 5 členů bankovní rady, zatímco 2 členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu.

Česká národní banka (ČNB) nadále pečlivě sleduje vývoj inflace a snaží se splnit svůj závazek – bojovat proti vysokým cenám. I přes mírný pokles inflace v posledních měsících zůstává celková i jádrová inflace na nepřijatelně vysokých hodnotách. Bankovní rada proto považuje udržování úrokových sazeb na relativně vysoké úrovni za nezbytné, dokud není inflace plně pod kontrolou a blízko dvouprocentního cíle.

Podle nedávných údajů ČNB dosáhla inflace svého vrcholu v září 2022, kdy dosáhla hodnoty 18 %. Od té doby začal postupný pokles, který v květnu letošního roku klesl na 11,1 %.

Tlak na růst cen zůstává vysoký

I když se inflace zpomaluje, stále přetrvává vysoký tlak z nákladové strany z vnějšího prostředí a poptávky z domácí ekonomiky.

Silné nákladové tlaky a problémy v dodavatelských řetězcích postupně slábnou, což se promítá i v nižších cenách elektřiny a plynu. Nicméně jejich vliv na spotřebitelské ceny se projevuje s určitým zpožděním. Zároveň poptávkové tlaky z domácí ekonomiky slábnou, přičemž spotřeba domácností klesá již šest kvartálů a HDP se nachází pod svým potenciálem i předcovidovou úrovní.

Firmy se potýkají se zvýšenými náklady na energie a suroviny, což brzdí jejich investice. Situace v dodavatelských řetězcích se postupně zlepšuje, zahraniční poptávku ovšem ovlivňuje měnová politika velkých centrálních bank a energetická opatření.

Navzdory nízké nezaměstnanosti se zpomaluje mzdový růst. Nominální mzdy meziročně vzrostly o 8,6 %, tedy méně než očekávaly prognózy. Reálný růst mezd je však i nadále negativní – na vině je nepříznivý vliv vysokých cen a vyšších úrokových sazeb.

Budoucnost je nejistá

Výhled do budoucna je plný rizik a nejistot. Obecné nejistoty výhledu zahrnují vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnost a ceny energií a zahraniční měnovou politiku. ČNB však věří, že její opatření pomohou udržet českou inflaci pod kontrolou a zajistí stabilní ekonomické prostředí.

Ačkoliv je navrhovaný balíček veřejných financí krok správným směrem, fiskální politika přináší také proinflační rizika. Bankovní rada upozorňuje, že hrozí neukotvenost inflačních očekávání a mzdově-inflační spirála. To znamená, že firmy mohou přestat věřit v budoucí cenovou stabilitu (a schopnost ČNB ji udržet) – čímž začnou inflační „kolotoč“ dále roztáčet.  Naopak dalším protiinflačním rizikem je útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky.

ČNB ujišťuje veřejnost, že podnikne veškeré nezbytné kroky k obnovení cenové stability a plně naplní své zákonné mandáty. Bankovní rada je připravena adekvátně reagovat na případné hrozby a hodlá k  tomu využít veškeré dostupné nástroje. Bankovní rada zamýšlí vývoj inflace dále monitorovat a následně přijmout vhodná opatření. Zároveň vyzývá vládu a parlament, aby podpořily opatření, která přispějí ke snížení inflačních tlaků a obnově stabilní ekonomiky.