Logo Trinity bank na budově

Díky růstu úroků dosáhla Trinity Bank rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 400 %. V roce 2022 si tak banka vydělala (před zdaněním) jednu miliardu korun, což je nejvyšší částka v její historii. Přesnou hodnotu zisku potvrdí audit hospodaření.

Zdvojnásobil se také počet klientů – v prosinci jich bylo již 100 tisíc. K růstu v obtížném roce ovlivněném vnějšími faktory dle slov banky přispěla aktivita na trhu, rozšiřování pobočkové sítě a zaměření na individuální profesionální služby. Růst se projevil nejen ve výnosech, ale i ve zvýšení celkové bilanční sumy.

Banka otevřela řadu nových poboček

Trinity Bank v roce 2022 výrazně rozšířila svou pobočkovou síť o nová obchodní místa ve větších městech, jako jsou České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Ostrava. Další pobočka banky brzy otevře v Olomouci.  Jasným cílem Trinity Bank je stát se respektovanou středně velkou středoevropskou zemskou bankou, která poskytuje služby na vysoké úrovni. Dopomoci k tomu má také pevné profesionální a ekonomické zázemí v regionech.

Trinity Bank zaznamenala významný růst své bilanční sumy na konci roku 2022 – bilance dosáhla 64 miliard korun. Tento nárůst představuje zvýšení o 27 miliard korun ve srovnání s rokem 2021. Regulační kapitál banky dosáhl čtyř miliard korun, což přispělo k celkovému kapitálovému poměru banky, který dosáhl 22,2 %. Tímto se banka posiluje a zajišťuje si silné ekonomické zázemí pro další rozvoj a poskytování kvalitních finančních služeb.

Banka má bohatou historii

Struktura akcionářů Trinity Bank zůstává nezměněna – čítá skoro devět tisíc drobných českých akcionářů, kteří představují dřívější podílníky Moravského peněžního ústavu. K 31. prosinci 2022 tvoří tito akcionáři více než 99 procent všech výnosů banky generovaných z aktiv v České republice, přičemž zbytek pochází z aktiv v jiných státech EU. Největším podílníkem Trinity Bank je Radomír Lapčík.

Trinity Bank vychází z bohaté historie Moravského Peněžního Ústavu, který byl založen v roce 1996 ve Zlíně a patřil mezi přední spořitelní družstva v České republice. Poté, co instituce získala v roce 2018 bankovní licenci, začala Trinity Bank (od roku 2019) působit na českém trhu pod svým současným obchodním jménem. V roce 2022 dosáhla Trinity Bank důležitého milníku tím, že překročila počet 100 tisíc klientů a poprvé od svého založení vykázala zisk ve výši jedné miliardy korun před zdaněním.

V minulém roce si vedly dobře i ostatní banky ze skupiny Trinity Bank, včetně devizového SAB Finance a maltské FCM banky. Tímto se celá skupina posiluje a potvrzuje svou úspěšnost na trhu. A očekává se, že bude i nadále růst.