Ekonomika je obor studující, jak společnosti využívají své zdroje k produkci, distribuci a spotřebě statků a služeb. Zkoumá, jak lidé, firmy a vlády rozhodují o tom, jak využívat omezené zdroje, aby uspokojili své potřeby a dosáhli ekonomického růstu.

V jednoduchých termínech můžeme ekonomiku přirovnat k tomu, jak hospodaříte s penězi. Představte si, že máte určitý rozpočet, který můžete utratit, a musíte rozhodnout, jak nejlépe využít své peníze. Musíte se rozhodnout, zda budete utrácet peníze za jídlo, oblečení, bydlení, zábavu a další věci. Musíte také zvážit, zda si můžete dovolit utratit více peněz, než kolik máte, a tedy se zadlužit, nebo zda byste se měli snažit ušetřit a investovat své peníze.

Ekonomika se zabývá podobnými rozhodovacími procesy na úrovni celé společnosti. Lidé, firmy a vlády musí rozhodovat, jak využít omezené zdroje, jako jsou práce, suroviny, technologie a peníze, aby uspokojili své potřeby a cíle. Ekonomové studují, jak tyto rozhodovací procesy fungují a jak mohou ovlivnit ekonomické výsledky.

Ekonomika se také zabývá různými pojmy, jako je nabídka a poptávka. Nabídka se týká toho, kolik statků a služeb jsou dostupné na trhu, zatímco poptávka se týká toho, kolik lidí je ochotno tyto statky a služby koupit. Cena je určována interakcí mezi nabídkou a poptávkou.