Emitent je právní subjekt, který vydává cenné papíry, jako jsou například akcie, dluhopisy, investiční fondy a další. Emitentem mohou být například společnosti, státní orgány nebo jiné organizace, které mají potřebu získat finanční prostředky na financování svých aktivit.

Vydává cenné papíry na trhu kapitálových investic a získává tak finanční prostředky od investorů. Tyto finanční prostředky mohou být použity na financování různých aktivit emitenta, jako je rozvoj podnikání, investice do nových projektů nebo splacení stávajících dluhů.

Emitent cenných papírů má zpravidla určité povinnosti vůči investorům, jako je například poskytování informací o finanční situaci, výplaty dividend nebo úroků a další. Musí také dodržovat zákony a pravidla stanovená regulačními orgány, které dohlížejí na obchodování s cennými papíry a zajišťují ochranu investorů.