Jedná se o krátkodobý typ úvěru, sloužící většinou podnikatelským subjektům. V České republice není tak rozšířený jako třeba v zahraničí. Účel spočívá v tom, že banka odkoupí směnku od majitele před její splatností a majiteli směnky za to poskytne úvěr, za co si banka sráží úrok (diskont) do konce splatnosti směnky.

Příklad:
Podnikatel Josef prodá své zboží podnikateli Janovi a ten mu za to vystaví danou směnku. Podnikatel Josef se ale z nějakého důvodu dostane do nepříjemné situace, kdy potřebuje peníze dříve, než uplyne doba splatnosti směnky. Podnikatel Josef se tedy obrátí na svou banku a ta jeho směnku odkoupí a eskontuje. Podnikatel Jan se pak stává dlužníkem dané banky a už to řeší jen mezi sebou. (Podnikatel Jan a daná banka). Směnečný vztah podnikatele Josefa a Jana tím pádem zaniká.