Malý lyžař sjíždí zasněžený svah

Plánujete se vydat na hory a chcete mít jistotu, že jste dobře pojištění? Připravili jsme si pro vás článek, který vám poskytne komplexní přehled toho, co potřebujete vědět o pojištění na hory nebo pro horskou turistiku.

Hory jsou magickým místem, kde se snoubí krása přírody s výzvami, které mohou být pro některé až adrenalinové. Avšak horská sportovní aktivita sebou nese i určitá rizika, která by neměla být podceňována. Zranění, nečekané změny počasí, ztráty vybavení, zdravotní komplikace, a to jak vaše, tak například i třetích osob, pokud někoho nešťastnou náhodou zraníte. To vše jsou situace, při kterých se může hodit dobré pojištění na hory.

Bez cestovka ani krok

Nejprve je důležité rozlišit mezi různými typy pojistek, které jsou k dispozici. Cestovní pojištění je základní a nejčastěji využívaný produkt. Pokrývá standardní situace, jako jsou úrazy, zranění a některé zdravotní služby v zahraničí. Důležité je ale předem znát a prověřit si, zda vaše pojištění pokrývá specifické aktivity, které plánujete na horách provozovat, jako je například horolezectví nebo freeride lyžování. Některé aktivity totiž mohou být považovány za extrémně rizikové a mohou vyžadovat speciální připojištění.

Dalším klíčovým prvkem je pokrytí nákladů na záchranné operace v horách. V některých horských oblastech může být záchrana zvlášť náročná a finančně nákladná, zejména pokud je potřeba využít vrtulník nebo speciální horskou službu.

Ať už se jedná o krátký výlet nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, nikdy nevíme, kdy nás může potkat nepříjemná událost spojená se zdravím. Klíčovým prvkem cestovního pojištění je pokrytí nákladů na lékařskou péči, které jsou nezbytné v případě nečekané nemoci nebo úrazu během cesty. Toto pojištění obvykle zahrnuje veškeré výdaje související s léčbou, od konzultací u lékaře až po náklady na léky, které mohou být v zahraničí často výrazně dražší než doma. Dalším prvkem je pokrytí nákladů na hospitalizaci. V případě, že je nutný pobyt v nemocnici, cestovní pojištění pomůže pokrýt výdaje spojené s lůžkem a nezbytnou lékařskou péčí. Tento aspekt pojištění je klíčový, protože náklady na hospitalizaci v zahraničí mohou být astronomické a bez pojištění by mohly vést k finanční katastrofě.

Neméně důležité je i pokrytí nákladů na léky. V případě, že během cesty onemocníte nebo utrpíte úraz, mohou být náklady na léky předepsané pro vaši léčbu značné. Cestovní pojištění, které tyto náklady pokrývá, může v takových situacích přinést značnou úlevu. Posledním aspektem cestovního pojištění, je pokrytí nákladů na sanitní transport. V případě vážného zranění nebo onemocnění může být nezbytné zajistit sanitní transport do nejbližší nemocnice nebo v extrémních případech dokonce repatriaci do domovské země. Tyto služby mohou být velmi nákladné, a proto je důležité, aby byly součástí vašeho cestovního pojištění.

Cestovní pojištění je tedy komplexní ochranou, která zajišťuje, že vaše cesta bude bezpečná a bez zbytečných finančních starostí, pokud dojde k nepředvídatelným zdravotním komplikacím. Ve světle výše uvedených bodů je jasné, že se jedná o nezbytnou součást plánování jakéhokoliv cestování.

S životním a úrazovým pojištěním pouze u nás

Pokud cestujete na hory pouze po České republice, pak se vám může stačit mít sjednané životní pojištění a úrazové pojištění. Je to důležité hned z několika důvodů:

 • Ochrana při úrazech: Horské prostředí může být nepředvídatelné a nebezpečné. Úrazové pojištění poskytuje finanční ochranu v případě, že dojde k úrazu, jako je pád, zranění při turistice, lyžování.
 • Dlouhodobé následky úrazů: Některá zranění mohou mít dlouhodobé následky, jako je kupříkladu trvalá invalidita. Úrazové pojištění může poskytnout finanční podporu přesně v takových případech.
 • Finanční ochrana pro rodinu: Životní pojištění zajišťuje, že v případě vašeho úmrtí zůstane vaše rodina finančně zabezpečená. To je obzvláště důležité, pokud jste hlavním živitelem rodiny.
 • Pokrytí nákladů na léčbu: V případě zranění může úrazové pojištění pomoci pokrýt náklady na léčbu, hospitalizaci a rehabilitaci.
 • Pokrytí nákladů na záchranu: V horách může dojít k situacím, které budou vyžadovat záchranná akce, což může být velmi nákladné. Některé úrazové pojistky mohou pokrýt i tyto náklady.

Představme si, že jste vášnivý turista a plánujete víkendovou túru v Krkonoších. Během túry nešťastně uklouznete na mokré skále a zlomíte si nohu. Vaše úrazové pojištění může pokrýt náklady na vaši záchrannou akci, hospitalizaci a poskytne vám finanční kompenzaci za zranění. Zároveň, pokud by došlo k vážnějšímu úrazu s trvalými následky, životní pojištění by poskytlo finanční podporu vám a vaší rodině.

Nezapomeňte na odpovědnost

Pojištění odpovědnosti na horách je určeno k ochraně jednotlivce v případě, že způsobí úraz nebo škodu jiné osobě nebo jejímu majetku během horských aktivit. Toto pojištění je obzvláště důležité, protože aktivity na horách, jako je turistika, horolezectví, nebo lyžování, mohou nést vyšší rizika nehod, které mohou mít vliv i na ostatní lidi.

Nabízí ochranu v případě, že byste způsobili úraz jiné osobě. Pokud by došlo k takové situaci, pojištění odpovědnosti může pokrýt náklady na léčbu postiženého. Kromě toho, pokud byste byli žalováni za způsobenou škodu, pojištění odpovědnosti zahrnuje i náklady na právní zastoupení. Tato právní ochrana může být nezbytná, protože soudní řízení a právní spory mohou být komplikované a nákladné.

Dalším aspektem pojištění odpovědnosti je náhrada škody. V případě, že byste způsobili škodu na cizím majetku, jako je například vybavení nebo ubytování, pojištění může pokrýt náklady na opravu nebo náhradu. Tímto způsobem vám pojištění odpovědnosti poskytuje finanční ochranu a zajišťuje, že nebudete muset nést finanční důsledky nečekaných nehod z vlastní kapsy.

Vyrazili jste na týdenní dovolenou do Alp, užíváte si lyžování, ale co se nestane. Na sjezdovce nezvládnete zatáčku a srazíte jiného lyžaře. V důsledku této nehody si druhý lyžař zlomí ruku a jeho lyže jsou poškozeny. Vaše pojištění odpovědnosti pokryje náklady na léčbu zraněného lyžaře a také pokryje náklady na opravu nebo náhradu poškozených lyží. Kromě toho, pokud by byla proti vám podána žaloba kvůli této nehodě, pojištění by pokrylo vaše právní výdaje.

Toto pojištění je důležité, protože vám pomáhá zvládat finanční důsledky nehod, které byste mohli způsobit při horských aktivitách, a chrání vás před potenciálně vysokými náklady spojenými s úrazy třetích osob nebo poškozením jejich majetku.

Rizika horské turistiky

Horské prostředí je nádherné, ale s sebou nese specifická rizika, která vyžadují odpovídající přípravu a opatrnost:

Vysokohorské podmínky: Řídký vzduch, extrémní počasí a obtížný terén představují výzvy, které mohou vést k zdravotním komplikacím, jako je výšková nemoc, podchlazení nebo úrazy.

Lavinové nebezpečí: V zimních měsících je lavinové nebezpečí významným faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Opatrnost a znalost aktuálních lavinových výstrah je nezbytné.

Orientace v terénu: Pokud se ztratíte v horách, může to být nejen stresující, ale i nebezpečné. Schopnost orientace a navigace v horách hraje také klíčovou roli.

Zranění a zdravotní komplikace: Úrazy, jako jsou zlomeniny, vyvrtnutí, řezné rány, ale i jiné zdravotní komplikace jako je dehydratace, jsou běžná rizika horské turistiky.

Hlavní body ke zvážení při výběru toho správného pojištění

 • Pokrytí specifických rizik: Jedná se o hlavní bod. Ujistěte se, že vaše pojištění pokrývá konkrétní rizika a aktivity spojené s vaším horským dobrodružstvím. To zahrnuje vše od tradičního turistického pochodu až po extrémní sporty jako je skialpinismus nebo ledovcové treky.
 • Limit pojistného krytí a výše spoluúčasti: Vyšší limity krytí mohou být důležité pro pokrytí potenciálně vysokých nákladů na záchranné operace nebo léčbu v zahraničí. Také je třeba zvážit výši spoluúčasti.
 • Geografická omezení: Ujistěte se, že vaše pojištění platí v zemi nebo regionu, kam se chystáte. Některé pojišťovny mohou mít ve výlukách z pojištění určité země nebo oblasti s vysokou mírou rizikovosti.
 • Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění je důležité, pokud byste náhodou způsobili škodu třetí osobě. Může se to hodit například v případě nehody, kdy jste zapříčinili úraz jiného turisty.
 • Možnosti a omezení storna cesty: Zjistěte, zda vaše pojištění poskytuje pojistné krytí v případě, že musíte vaši cestu zrušit nebo předčasně ukončit z důvodu nepředvídatelných okolností, jako je nemoc, rodinná událost nebo změna cestovních plánů.
 • Pojištění zavazadel a osobních věcí: Ztráta nebo poškození vybavení může způsobit významné nepříjemnosti a finanční zátěž. Ujistěte se, že vaše pojištění pokrývá takové situace.
 • Přístup k asistenčním službám: Kvalitní asistenční služba, která je dostupná 24/7, je nepostradatelná. Měla by zahrnovat podporu v nouzových situacích, jako je organizace záchrany nebo návratu domů v případě zranění.
 • Srozumitelnost pojistných podmínek: Vyhněte se nedorozuměním tím, že si pečlivě přečtete a porozumíte pojistným podmínkám vašeho pojištění. V případě nejasností neváhejte kontaktovat pojišťovnu pro další vysvětlení.