Pojistné podmínky jsou smluvní dokumenty, které stanovují práva a povinnosti pojištěnce a pojišťovny v rámci sjednaného pojištění. Tyto podmínky popisují všechny podrobnosti týkající se daného pojištění, včetně rozsahu pojištění, výjimek, limitů a výše pojistného plnění.

Obvykle obsahují také informace o postupu při uzavření pojistné smlouvy, podmínkách pro výplatu pojistného plnění, lhůtách pro oznámení pojištěné události, a dalších důležitých podmínkách a ustanoveních.

Je velmi důležité si pečlivě přečíst a porozumět pojistným podmínkám, než podepíšete jakoukoli pojistnou smlouvu, abyste si byli jisti, co můžete od pojištění očekávat a jaké jsou vaše povinnosti v případě pojištěné události.