Asistenční služby v pojištění zajišťují rychlou pomoc, ať už se jedná o pomoc po telefonu, či v případě pojistné události i služby jako vyproštění, odtah vozidla atd. Celkový rozsah asistenčních služeb je samozřejmě na pojistníkovi jaké si zvolí, zpravidla platí, že čím více služeb bude v asistenčních službách zahrnutí, tím to bude dražší a promítne se to nakonec ve výsledné cenně za povinné ručení. Nicméně je třeba dodat že ne vždy se vyplatí podceňovat rizika s tím spojená a někdy si opravdu vyplatí si připlatit za dané služby. Platí to na území ČR i v zahraničí.

Asistenční služby můžeme využít v několika druzích pojištění:

1) Povinné ručení / havarijní pojištění

Nutno dodat že povinné ručení se vztahuje pouze na škody vzniklé na cizím autě, vztahuje se i na škody způsobené na zdraví. Klient který má tedy jednané povinné ručení z něj nic nezíská, avšak vyhne se případným výdajům za způsobené škody. U havarijního pojištění je pojištěno i Vaše vozidlo za případné škody, záleží zase jak je Vaše pojistná smlouva nastavena.

Jedná se především o tyto služby:

příjezd asistenčního vozidla, oprava vozidla na místě, odtah vozidla, vyproštění vozidla, případně i poskytnutí náhradního vozidla atd.

2) Cestovní pojištění

Asistence po telefonu v zahraničí, oprava na místě nebo převoz do nejbližšího autoservisu, hodí se také například při poruše auta v zahraničí. Jelikož jsou zde zahrnuty i služby tlumočníka v případě potřeby, pokud jste v zemi kde se nedorozumíte jejich jazykem.

3) Majetkové pojištění

Poskytnutí náhradního ubytování v případě nějaké živelné pohromy, uvedení bytu do původního stavu po dané živelné pohromě, v případě ztráty klíčů/zalomení klíče v zámku (otevření bytu či výměna zámku) nebo i zprostředkování služeb (instalatér, plynař, vodař atd.).

Všechny podmínky v rámci asistenčních služeb i výše plnění je specifikováno ve Vaší pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách.