Jeden člověk podává druhému složku s dokumenty a klíč od nového bydlení.

Máte spoluvlastnický podíl na bytě a rozhodnete se ze společného vlastnictví odejít. Spolumajitel bytu nabídne vyplacení, ale navrhovaná částka vám připadá nedostatečná. Jak se vypočítá správná částka, na kterou máte nárok?

Vlastnictví nemovitosti s jinou osobou může být výhodné, ale má také svá úskalí. Pokud dojde k neshodám, může být občas obtížné najít řešení, které by uspokojilo oba spoluvlastníky.

Navíc se často stává, že lidé nevědí, na co přesně mají nárok a mohou být poškozeni druhým spoluvlastníkem, který jedná ve vlastní prospěch.

Problematické vyplácení

I když si oba partneři myslí, že jednají správně, situace může být velmi složitá. Představte si, že koupíte se svým partnerem či partnerkou byt v hodnotě 3 000 000 Kč. Vy zaplatíte 2 000 000 Kč a váš protějšek 1 000 000 Kč.

Za pár let se ale rozejdete. Byt si chcete nechat, proto svému partnerovi či partnerce navrhnete, že mu vyplatíte 1 000 000 Kč, který do nemovitosti investoval.

Jenže hodnota bytu se mezitím zdvojnásobila. A protějšek proto chce třetinu jeho současné hodnoty – tedy stejný poměr, kterým se podílel na nákupu.

Oba pohledy jsou zcela rozdílné – přesto mohou dávat smysl.

Vyrovnání se liší podle typu smlouvy

Pro určení toho, kdo má na co právo a jak by mělo být provedeno vyplacení při rozchodu, je nezbytné zjistit, v jakém režimu vlastnictví se daná nemovitost nachází.

Existují dvě možnosti, jak si pořídit nemovitost v páru, a to:

  1. Partneři spojí své finance a jeden z nich uzavře kupní smlouvu jako jediný vlastník, zatímco druhý partner poskytne finanční prostředky např. jako zápůjčku nebo dar.
  2. Společný nákup nemovitosti, kdy oba partneři jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako spoluvlastníci podle určitého poměru.

Od toho, kterou z těchto možností jste zvolili při koupi nemovitosti, se bude odvíjet konkrétní forma vypořádání při rozchodu.

Pozor na promlčení

Pokud je jediný vlastník zapsaný v katastru pouze jeden z partnerů, může být druhý z nich v nevýhodě. V takovém případě závisí další postup na tom, jak byla částka poskytnuta.

Pokud jde o formu zápůjčky, má partner nárok na vrácení stejné částky, jakou do koupě vložil. A případně také úroků – pokud byly sjednány. Nicméně tento nárok je podmíněn tím, že nedošlo k promlčení.

Využijte pomoc advokáta

Pokud by byla použita jiná forma smlouvy, jako například darovací smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí, bude potřeba vyhodnotit, jaký nárok na vypořádání má každý z partnerů.

Vzhledem k tomu, že každá situace je odlišná, je vhodné se obrátit na advokáta.

Pozemek mžete také rozdělit

Pokud jsou oba partneři zapsáni v katastru jako spoluvlastníci, jedná se o nejvýhodnější variantu.

V takovém případě se při vypořádání rozchodu bude vycházet z aktuální ceny nemovitosti. A rozdělení vypořádací ceny bude odpovídat poměru, v jakém byla nemovitost zakoupena.

U pozemků se mnohdy vyplatí dohodnout se na jejich rozdělení, a to ve stejném poměru, kterým jste financovali koupi.

Pokud jde o byt, existují dvě možnosti. Buď je nemovitost prodána a finanční prostředky jsou rozděleny v poměru vlastnictví (například 66:33), nebo je nemovitost převedena na jednoho z partnerů.

Ten pak druhého vyplatí částkou, která odpovídá současné hodnotě nemovitosti a zároveň poměru, kterým daný partner nemovitost financoval.

Dohodněte se předem a písemně

Aby se předešlo následným složitým soudním sporům, je důležité si dopředu ujasnit, v jakém režimu nemovitost společně koupíte. Měli byste se rozhodnout, zda budete vlastníci oba, nebo jeden z vás půjčí peníze druhému a vlastníkem bude pouze jeden.  Je vhodné mít všechny dohody písemně, aby nedocházelo k nedorozuměním. A v případě neshod nebude stát pouze slovo proti slovu.