Kupní smlouva zakládá smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, při němž také dochází k převodu vlastnického práva k dané věci. Prodávající má pak povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě a naopak kupujícímu pak vzniká povinnost, aby předmět převzal a zaplatil za něj prodávajícímu dohodnutou sumu (kupní cenu).

Jedná-li se o koupi nemovité věci, musí být kupní smlouva sepsána písemně, s úředně ověřenými podpisy. Při prodeji nemovité věci se vyplatí využít služeb notáře, nebo advokátů. Notář, ten vám dokáže sepsat kupní smlouvu ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od běžných kupních smluv veřejnou listinou. To v praxi pro Vás znamená to, že pokud by v budoucnu nastal nějaký spor, u soudu můžete použít stejnopis notářského zápisu který pak bude sloužit jako jednoznačný důkaz o pravdivosti údajů. Notář má také povinnost při sepisování kupní smlouvy postupovat nestranně, aby nebyl ve výhodě prodávající nebo kupující.

A také můžete u notáře využít takzvanou notářskou úschovu peněz, kdy kupující zašle peníze na účet notářské úschovy, poté co je proveden vklad vlastnického práva do KN (katastru nemovitostí), notář následně vyplatí peníze prodávajícímu, úschova je tak zase výhodná pro obě strany.

Na stejném principu fungují i advokátní úschovy peněz, s tím že je to možná ještě výhodnější, jelikož u notářů mohou být vyšší poplatky.