Advokát je odborník na právo, který poskytuje právní poradenství a zastupuje své klienty v soudních řízeních a jiných právních záležitostech. Pro získání povolení k výkonu advokacie je třeba mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo a úspěšně složit advokátní zkoušku.

Advokát má povinnost chránit práva svých klientů a zastupovat je v různých situacích, jako jsou trestní řízení, civilní spory, právní rady týkající se obchodu a výroby, rodinné záležitosti, daňové otázky a mnoho dalších. Advokát musí mít hluboké znalosti práva, aby mohl poskytnout svým klientům efektivní a spravedlivé zastoupení.

V právním prostředí je advokát povinný dodržovat určité etické standardy. Tyto standardy vymezují etické a morální zásady, které musí advokát dodržovat v práci. Advokát musí dodržovat pravidla zodpovědnosti, důvěrnosti, loajality a věrnosti svým klientům.