Cedule se znakem Maxima pojišťovny

Pojišťovny se snaží přizpůsobit své produkty, aby co nejlépe vyhověly potřebám klientů a poskytovaly jim dostatečné krytí. Maxima pojišťovna proto nedávno přepracovala svou nabídku pojistek, aby nabízely jeden z největších rozsahů krytí na trhu.

Nové rizikové životní pojištění MaxEfekt 5.0 přináší řadu inovací, které ho odlišují od dřívější varianty pojistky. Jednou z hlavních změn je výrazné zvýšení pojistných částek, na které je možné klienta u Maximy pojistit. Například u rizika úmrtí z jakýchkoliv příčin byla částka navýšena až na 20 mil. Kč (oproti původním 10 mil. Kč) a u invalidity na 8 mil. Kč (oproti původním 4 mil. Kč).

Mění se pojištění invalidity i vážných onemocnění

Další významná úprava se týká pojištění invalidity. Nově je možné pojistit jednotlivé stupně invalidity samostatně. Pojistné plnění je vázáno na přiznání odpovídajícího stupně invalidity, což klienta lépe zabezpečuje a umožňuje to postupné vyplácení plnění. MaxEfekt 5.0 rovněž umožňuje samostatné pojištění invalidity způsobené výhradně úrazem. Nová struktura pojistky má také pozitivní vliv na cenu pojištění.

Do pojištění vážných onemocnění Maxima zařadila krytí rakoviny in-situ, které dříve vyžadovalo samostatné připojištění, přímo do Pojištění velmi vážných onemocnění Plus (VVO Plus). Nově tak VVO Plus poskytuje krytí všech diagnóz podle mezinárodní klasifikace nemocí, které splňují klasifikaci nádorů in-situ. Tímto krokem se zajišťuje komplexnější a rozsáhlejší ochrana pro klienty.

V rámci pojištění pracovní neschopnosti přináší Maxima nové možnosti plnění při onemocnění páteře (při splnění určitých podmínek). Jde o případy, kdy onemocnění vznikne během trvání pojištění, jedná se o první výskyt onemocnění a nemoc prokáže vyšetření pomocí CT nebo magnetické rezonance. Maxima se tak stává první společností, která poskytuje plnění pro toto specifické onemocnění v rámci pojištění pracovní neschopnosti.

Další rozšíření plnění nyní zahrnuje léčebné pobyty v lázeňských zařízeních, které jsou nezbytnou součástí léčby nemoci nebo úrazu. Tato nová možnost umožňuje klientům využít přínosů léčebných pobytů jako součásti komplexní péče a zotavení.

Rizikové životní pojištění od Maximy v kostce

Rizikové životní pojištění od Maximy má tyto základní parametry:

  • Pojištění lze sjednat pro 1 až 6 pojištěných osob (dospělých i dětí).
  • Minimální lhůtní pojistné činí pouze 100 Kč měsíčně.
  • Minimální pojistná doba je stanovena na 5 let.

Hlavní výhody tohoto rizikového životního pojištění zahrnují:

  • Možnost pojištění bez spoření a nulových dalších poplatků, platí se pouze za jednotlivá rizika.
  • Vysoké věkové limity pro plnění pojistných událostí – většina rizik je pokryta až do věku 75 let.
  • Flexibilita výběru konstantních nebo klesajících pojistných částek.
  • Krytí trvalých následků úrazu s možností volby progrese od 0,5 % až po 10 %.
  • Možnost pojištění invalidity ve 1., 2. a 3. stupni.
  • Poskytování denního odškodného za úraz s až trojnásobnou progresí výše plnění.
  • Zajištění plnění při pracovní neschopnosti od prvního dne způsobené jak úrazem, tak nemocí.

Tyto výhody umožňují klientům získat rizikové životní pojištění s přesně stanovenými parametry a maximálním krytím pro jejich bezpečnost a ochranu.